Ingredienten

  • 30 minuten tijd
  • Ongeveer tussen 5 en 7 mensen uit de organisatie
  • Een blad papier of powerpoint document

Aanpak

  • Schrijf alle bedrijven op die rond jouw firma actief zijn. Leveranciers, afnemers en anderen.
  • Zet die rond jouw bedrijf op papier.
  • Besluit welke met je willen meewerken om gezamelijk winst te maken, geef die een groene kleur.
  • Welke mischien willen meewerken geef je een gele kleur en die weigerachtig zijn een rode.