Waar staat Nederland als het gaat om digitalisering? En als je dat weet, kijk dan naar je eigen firma om te evalueren of je voor of achter loopt ten opzichte van de trend.

Leestijd: 2 minuten. Nut: globaal beeld krijgen van de positie van NL

Sinds 2014 volgt de Europese Commissie de digitale vooruitgang van de lidstaten en publiceert zij jaarlijks verslagen over de index van de digitale economie en maatschappij (DESI, Digital Economy and Society Index). Elk jaar zijn in deze verslagen landenprofielen opgenomen die de landen kunnen gebruiken om zicht te krijgen op de gebieden waarop met maatregelen moeten worden genomen in het kader van digitalisering. Het rapport bevat ook thematische hoofdstukken met een analyse op EU-niveau van de belangrijkste beleidsterreinen. En de EU doet veel op digitaliserings gebied, meer daarover in latere blogs. Over dit rapport, hier wat high-lights:

Index van de digitale economie en maatschappij (DESI)
index van de digitale economie DE

Aandacht vraagt. Nederland behoort tot de best presterende landen als het gaat om connectiviteit en bezet in de EU een tweede plaats. Als voormalig broadband man, ben ik wat trots op de goede dekking die we in NL hebben met kabel. Dicht ook op de backbone dir door de EU ligt, met een knooppunt in Amsterdam. Er waren duidelijke verbeteringen in de 5G-dekking maar over de gehele lijn ligt de 5G-gereedheid nog onder het gemiddelde in de EU. Dat vraagt blijvende aandacht, en dat geldt ook voor de breedbandtarieven in Nederland, die nog steeds hoger zijn dan het gemiddelde in de EU. (heb ik pech in Belgie te wonen waar het nog duurder is, wegens prutserige politiek…)

Plaats vijf voor integratie. Hier dus wat te doen! Nederland staat in de EU op de vijfde plaats als het gaat om de integratie van digitale technologie. 75 % van het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Nederland heeft ten minste een basisniveau van digitale intensiteit, en dat is de op drie na hoogste score in de EU. Voor grote ondernemingen is dat 95 %. In vergelijking met vorig jaar zien ze een lichte stijging van het percentage ondernemingen dat big data en cloudtechnologie gebruikt.

A.I. lager. Het percentage ondernemingen dat A.I. -technologie gebruikt is iets lager dan het gemiddelde in de EU. (RR: dat verbaasde me wel)

Overheid goed digitaal. Nederland is een van de EU-landen die over de gehele lijn beter presteren op het gebied van digitale openbare diensten en staat in de EU op een achtste plaats. Nationale strategieën voor digitale openbare diensten moeten ook blijven aansluiten bij de EU benadering. Het is van belang dat Nederland ambitieus blijft in zijn digitale transformatie en zichzelf blijft meten met de andere koplopers op het gebied van digitalisering. De economie en samenleving in Nederland zijn sterk afhankelijk van open handel, en samenwerking met Europese partners moet over en weer iets opleveren.

Aandachtspunten uit het rapport

  • Human resources zijn een knelpunt (redelijke open deur…). (blz 6).
  • 5G we proberen koploper te zijn, maar lukt nog niet (blz 8).
  • Wet en regelgeving voor wholesale issue. Dit is ook in de krant te lezen met T-Mobile die een ‘KPN opslag’vraagt als je klant van T-mobile bent, maar in KPN gebied woont. (blz 9).
  • Inzet van A.I. blijft achter bij andere EU landen (blz 11).

Afluitend

Lees het rapport, er staan nog meer interessante dingen in. Makkelijk op het internet te vinden.

Rudolph

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s