Als student zal je wellicht denken dat digitalisering niet voor jouw firma iets is. Omdat de firma te klein is. Dat lijkt niet juist, uit onderzoek blijkt dat de helft van het MKB kansen ziet. En het ministerie van EZ heeft veel geld beschikbaar gesteld om het MKB mee te nemen en te kijken hoe die sector gebruik kan maken van de ontwikkelingen.

MKB ziet kansen in big data

In Nederland ondernemen er circa 1,8 miljoen MKB-bedrijven, de motor van de Nederlandse economie. De helft van de MKB-bedrijven ziet kansen in de toepassing van big data. Bekend is dat MKB-bedrijven niet de vaardigheden in huis hebben data te analyseren, en los daarvan is er een schaarste aan datawetenschappers.

Wat is een data volwassenheid model?

Een data-maturity-model toont de mate van datavolwassenheid aan binnen het bedrijf. Volgens (Simpson & Weiner, 1989) betekent het woord ‘maturity’ of wel ‘de volwassenheid’ de fase van compleet, perfect of klaar zijn. In dit onderzoek wordt deze definitie als uitgangspunt beschouwt. Simpson & Weiner zijn de grondleggers van het data-maturity-model, het eerste wetenschappelijk onderzoek. Vervolgstudies zijn gebaseerd op de theorie van Simpson & Weiner.

Er is geen volledige studie gedaan binnen het MKB rond welk volwassenheid model zou kunnen helpen de industrie te plotten en zo verder te helpen. Er is een scriptie geschreven over dit probleem door Sarah Samson in 2020. Een paar onderdelen van haar scriptie nam ik over hierboven en hieronder. Dit gaat je helpen eventueel dit model te gebruiken voor je analyse.

Sarah schrijft:

Met data start het

Data is de het beginsel van wijsheid binnen het bedrijf. Data kan door het toevoegen van context transformeren in informatie. De informatie kan aan de hand van betekenis kennis weergeven over het bedrijf. Inzichten kunnen worden gedaan waardoor het bedrijf wijs wordt, denk aan het voorspellen van trends.

Dit onderzoek past twee data-maturity-modellen toe, het Jheronimus Academy of Data Science (JADS) en het Big Data Maturity Model (BDMM). Ze heeft die genomen uit een set van vier modellen die bestaan:

1.          Big Data Maturity Model (BDMM)

2.          Master Data Management Maturity Model (MDM3)

3.          Business Analytics Capability Maturity Model (BACMM)

4.          Jheronimus Academy of Data Science Maturity Model (JADS)

Sarah heeft daarbij er twee geanalyseerd, nummer 1 en 4 en kwam tot de vaststellen da bedrijf een eerlijke score en resultaat behaald door het model. Het resultaat wordt dus niet beïnvloed door terminologie afkomstig uit grote bedrijven waardoor het maturity level niet kloppend is en genoodzaakt wordt een maturity level lager te scoren. Dit is echter het nadeel bij het BDMM. Het BDMM geeft, naast de huidige situatie (as-is), de mogelijkheid een toekomstsituatie te beoordelen (to- be). Dit ontbreekt bij het JADS-model, dit model geeft alleen de huidige situatie.

Welke model zou je beter kunnen gaan bekijken?

RR: mijn eerst mening is dat het JADS model wat makkelijker is toe te passen. Wil je een gedegen aanpak kies dan de BDMM. Die keuze zou ik laten afhangen van doe data gericht jouw firma is of kan worden.

Rudolph Regter

#maturitymodel #volwassenheidmodel

Extra leeswerk

Het programma Versnelling MKB-digitalisering is onderdeel van het MKB-Actieplan waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in 2019 €200 miljoen beschikbaar voor stelde. Het programma is gericht op bewustwording van de mogelijkheden die digitalisering heeft voor mkb bedrijven, maar wil vooral stimuleren hoe de bewustwording omgezet wordt naar acties. De richtingen zijn Artificiële intelligentie (AI), Slimme digitale toepassingen, datadelen en -toegang, Connectiviteit /5G, digitale vaardigheden & inclusie, Digitale weerbaarheid en internationale inzet van data. (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, 2019)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat biedt geld ter beschikking voor ontwikkeling van digitaliseren in het MKB. Daarnaast bewijst het CBS dat het MKB kansen ziet maar nog niet voldoende kennis en kunde heeft om zich te ontwikkelen op het gebied van data. Het onderzoek van het CBS onderzoekt het MKB echter niet op eenduidige wijze. Zo zou het CBS het MKB met behulp van een data-maturity-model kunnen onderzoeken voor consistentie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s