Lees het eens op een andere manier. Hieronder beschrijft Liza hoe zij aankeek tegen de primaire drijfveren van de digitale veranderingen. Ze haalt de colleges aan en voegde eigen materiaal toe. Doe je voordeel er mee en voeg nog verder actueler materiaal toe!

Een organisatie kan verschillende drijfveren hebben om digitaal te transformeren. Uit de colleges in de module zijn enkele drivers besproken, namelijk:
1. Verwerkingskracht
De gegevens die op een apparaat kan verwerken is toegenomen.
2. Communicatie bandbreedte en plek
Een televisie heeft niet meer 30 zenders via een draad, maar de techniek is gedigitaliseerd waardoor een televisie nu meer dan 240 zenders heeft. Daarnaast is het mogelijk om overal televisie te kijken, er is geen standaard plek meer.
3. Opslagcapaciteit van bits en bytes
De opslagcapaciteit is toegenomen, de floppy disks zijn zo bijvoorbeeld vervangen door een usb-stick met meer opslag.
4. Van lineair naar exponentieel
Het verhaal van de rijstkorrel op het vlak van een schaakbord.
5. Netwerk werking
Van een bedrijfskolom naar een netwerk.
6. Business Models veranderen en ondernemerschap is aan iedereen en met name ontwikkelaars en daarmee aan design thinking.
Dit is een toevoeging op nummer vijf, het netwerk neemt toe. Dit betekent dat de verkoop aan twee kanten plaatsvindt en daar zit een IT platform tussen (Regter, 2021).

Daarnaast noemt het boek Succesvol digitaal transformeren van Marc Beijen (Beijen, 2020) nog meer drijfveren die van toepassing kunnen zijn bij digitale transformatie. De drivers kunnen verschillen per organisatie, omdat niet elke organisatie even zwaar of snel getroffen wordt door digitale disruptie.

De drijfveren die benoemd worden in het boek Succesvol digitaal transformeren (Beijen, 2020) zijn opgedeeld in zes groepen:

 1. Ontstaan van nieuwe markten en bedrijfsmodellen.
  Organisaties, machines en mensen worden onderling steeds vaker met elkaar verbonden, ze vormen samen een web van digitale connecties.
 2. Behoeften en verwachtingen van klanten veranderen fundamenteel.
  Klanten worden steeds mondiger en veeleisender. De loyaliteit van klanten naar leveranciers en dienstverleners neemt af, drempels om te switchen zijn er nauwelijks meer.
 3. Veranderende relatie tussen mens en machine.
  Digitale ontwikkelingen hebben geleid tot een informatietijdperk waarin nieuwe technologische ontwikkelingen leiden tot nieuwe toepassingen van mensen en machines.
 4. Nieuwe technologische ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden.
  Realiteit en de (virtuele) digitale wereld lopen steeds meer in elkaar over, waardoor men de samenleving anders gaat zien en beleven.
 5. Groeiende eisen ten aanzien van regelgeving, privacy en ethiek.
  Organisaties moeten steeds vaker de afweging maken tussen enerzijds snel meegaan met nieuwe technologische ontwikkelingen en anderzijds rekening houden met de mening (of randvoorwaarden) vanuit de buitenwereld.
 6. De toenemende waarde van data.
  Door steeds verdergaande digitalisering genereren organisaties steeds grotere hoeveelheden data (Beijen, 2020).

Met dank aan Liza!

Bronnen:

Beijen, M. (2020). Succesvol digitaal transformeren. Amersfoort: Van Haren Publishing.

Liza F_2021_portfolio voor Digitale Transformatie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s