Je dacht na over wat je wilde meten, want meten is weten. En die KPI’s werden dan groot op het bord gehangen in de firma. Met de komst van de Balanced Scorecard werd er een loop aan toegevoegd, een feedback loop van verbeteren. Nu beargumenteerd een artikel dat de volgende fase niet is het vooraf vaststellen wat de KPI is, maar die laten ontstaan door data analyse. Iets wat een Artificial Intelligence systeem goed kan doen.

Van meten achteraf naar voorspellen vooraf.

In een leeswaardig artikel uit het MIT Sloan Management Review van spring dit jaar schrijft David Kiron ‘AI can change how you measure – and how you manage’.

KPI’s bedenk je, dan registreer je de cijfers en stelt je achteraf vast of je het goed deed. Nu gaat dan naar een samenwerking tussen systemen die cijfers kunnen voorspellen en cijfers die het achteraf nog eens vaststellen. Men noemt dit ‘predictive alignment’. En daarin zit dat hoe je meet bepaald hoe je kan concurreren en op welke manier je de strategische doelstellingen bepaald en najaagt.

Meetsystemen maken het verschil.

Heb je de beschikking over een AI systeem dat je data kan analyseren en dan naar voren kan komen met nieuwe inzichten, op grond waarvan je nieuwe KPI’s gaat maken, dat geeft je een onderscheidend vermogen. Iets dat dan wel door de hele firma gebruikt moet worden. Heel anders dus dan de klassieke manier waarop senior manager het KPI dashboard bepalen en daarop de organisatie sturen. Daarmee kan je de plank erg mis slaan. Zo zijn er voorbeelden van organisaties die een strategisch doel als richting nemen, zonder er vooraf een KPI op te zetten. En dan door het AI systeem geleerd krijgen wat de sturing cijfers kunnen zijn. IBM deed dat toen de HR verantwoordelijke Diane Gherson data ging laten analyseren om zo inzicht te krijgen in de mobiliteit, lees het vertrekken, van medewerkers. Voor haar tijd werd dat gedaan door het gevoel van de managers te volgen. Na de analyse bleken er veel meer indicatoren te zijn die het vertrekken van medewerkers konden voorspellen. Sinds 2019 lees ik, heeft dat IBM 300 miljoen dollar bespaard aan werving, selectie etc kosten.

Analytische capaciteit inzetten is een strategisch doel.

Zorgen dat je de capaciteiten in huis hebt om data te analyseren zou een strategisch doel moeten zijn van de firma. Een systeem dat kan testen en zichzelf verder kan verbeteren en leren. En het inzetten van data specialisten op alle onderdelen van de organisatie en die laten helpen met het opstellen van indicatoren.

Dat dan inzetten voor alle afdelingen van de firma is een volgende zaak. Als niet alle afdelingen op dezelfde wijze gebruik kunnen maken van inzichten, dan ontstaat er een gat tussen afdelingen.

Digitale plannen en meten. Zet eerste je strategie.

Als je dan nog specifiek kijkt naar een deeltje van een meetsysteem, bijvoorbeeld het meten van den digitale transformatie, dan zie je dat bedrijven verkeerde zaken meten. De meeste oude bedrijven gebruiken KPI’s voor rapportage en boekhouding en niet voor een strategisch bepaling van de richting. Ze gebruiken cijfers om achteraf vaststellingen te doen, niet om ze te gebruiken om het spel te veranderen. Als voorbeeld hoe het wel kan wordt een firma genoemd die Agility heeft gedefinieerd als strategische richting, als Key Performance Aspiration. Daarin kan dan een Customer Lifetime Value (CLV) werken als een KPI die veranderingen door de hele firma kan bewerkstelligen. Werken met die CLV deed ik in de tijd voor de kabelindustrie, en daaruit kwamen toen al vernieuwende inzichten, die (nog) niet in een KPI waren gevangen.

Rudolph

Lente 2022

Bronnen:

David Kiron. AI Can Change How You Measure – and How You Manage door David Kiron in MIT Sloan Management review. Onderdeel van serie Measuring Up: strategic alignment. Spring 2022.

Michael Schrage. How the Wrong KPIs Doom Digitale Transformation. MIT Sloan Management review. Spring 2022.

Photo by <a href=”https://unsplash.com/@mbaumi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText”>Mika Baumeister</a> on <a href=”https://unsplash.com/s/photos/numbers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText”>Unsplash</a&gt;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s