Inleiding

Dit hoofdstuk zullen we naar ik denk niet echt gaan behandelen. De lesperiode is hiervoor te kort en/of we maken te weinig vaart.

Zelf lijkt me dit een zeer essentieel onderdeel. Ik zal bij mijn klas een model van de hand doen waarin een operationalisering slag makkelijk te maken is. Een eenvoudig model dat ik samen met een groep McKinsey consultants eens gemaakt hebt om te gebruiken om 14 dochtermaatschappijen in even zoveel Europese landen aan te sturen.

Een paar onderdelen echter zou ik wel graag zien al dan niet in uitgebreide vorm.

Blz 80

Business model.

Bij het behandelen van het vijf krachten model zal ik ingaan op business modellen. En ik verwacht dat een student daar iets zinvols over kan zeggen. Welk model gebruikt de firma nu, welke kan je overwegen, wat gaat men komende jaren doen?

Veranderstrategie

Dit onderdeel verwacht ik zeer uitgebreid uitgewerkt te zien. Wat verwacht ik minimaal:

– Een viertal modellen die de student overwoog als verander model te gebruiken.

– Uitleg van de keuze voor model x of y.

– Uitwerking van dat model voor de eigen organisatie.

Quick wins

Om de organisatie mee te krijgen altijd goed om te doen. Of om je consultancy factuur betaald te krijgen ook. Een snelle winst geeft een positieve sfeer. Iedereen wil onderdeel zijn van het winnende team. Vier dat dan ook veel en uitgebreid!

Blz 81

Het SMART zijn van de doelstelling is een wat open deur. Dus werk die zo uit.

Afrondend deze toelichting

Hoe komt deze fase terug in je portfolio?

Een plan zonder plan en namen van de mensen die het gaan uitvoeren is een droom en van lucht alleen kan je niet leven.

Een ARCI: wie is accountable, responsitble etc. Zou hier erg goed passen.

Hoe kan deze fase terugkomen in het assessment?

Must haves:

  • Planning.
  • Kosten/baten analyse, minimaal in hoofdlijnen de ‘Boldpark figures’.
  • Verander strategie.
  • ARCI

Nice to have

  • In de planning een kritisch pad analyse.
  • In de planning een risk assessment en plan met mitigerende acties.
  • Quick wins omschrijving.

Blogposts met meer informatie over dit hoofdstuk