Strategie kan je jaren lang bespreken. En als je een strategie uitzet voor een firma die over de hele wereld werkt met duizende mensen dan haal je veel werk op je hals. Aan jou de keus dat te willen. Beter lijkt me als je een startende student bent op gebied van strategie, dat je nadenkt over welk deel van de organisatie je onder de loep gaat nemen. En daar gaat dit hier over. Lees verder.

We zijn met dit boek bezig en starten nu met de zoeklicht fase. Hier is het meest belangrijke de scope van je project vast te stellen. Hiermee staat vaak of je project succesvol of niet zal zijn: als je teveel wil doen verdrink je, wil je te weinig doen, dan is het niet voldoende. Regelmatige afstemming met je opdrachtgever of docent hier essentieel.

De procesplaat ken je uit je hoofd. Want daardoor heb je inzicht in wat je nog allemaal moet doen. Als je dat niet weet en je denkt dat alles wel in een paar dagdelen gedaan is, ga je in deze scope fase denken dat je wel veel kan bekijken. Maar dan kom je over een paar weken daarop terug…want lukt het allemaal niet. En ja de spreuk is ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’… maar toch, lijkt me zonde van je tijd.

Zoeklicht fase dus. Dat hoofdstuk uit het boek al gelezen?

Een paar modellen gaan je helpen. De Abell is essentieel, die verteld je in welke positie de organisatie zit. En de marktkarakteristieken gaan je helpen later in het project om uit te leggen welke tijdhorizon je strategie stuk moet hebben. Zit je in een industrie die heel snel altijd veranderd, of in een industrie met hele grote investeringen zoals olieboringen of zo.

Q: Wat denk je dat er gaande is bij jouw firma.

A: Hier lees ik een ruwe eerste schets van wat je denkt dat de omgeving is van de firma en intern gebeurd. Eerst gedachtes zoals je die kan oppikken bij de koffie machine, uit jaarverslagen en zo meer.

Q: Gezamenlijke ambitie

A: Hier is mijn ervaring dat studenten vaak niet op een positie zitten dan ze met de directie kunnen schakelen. Dus wat de ambitie is moet meer van de student zelf komen. Of de firma heeft een missie, visie etc. Die is wel goed bruikbaar. Daar kan je wellicht doelen uit halen die het aspiratie niveau van de firma vertellen.

Algemeen en check vragen

  • Is je scope op Corporate, of SBU of ander niveau?
  • Heb je het onderscheid tussen strategie, tactiek en operationeel scherp van je scope? Strategie is van afstand, bedrijfsbreed. Tactiek beschrijft bijvoorbeeld wat een afdeling moet doen en operationeel is bijna het maken van een belscript voor de afdeling klantenservice. Dat laatste is niet voor dit vak. Het middelste eigenlijk ook niet.
  • Kan je cijfers en inzichten vinden voor je vraagstuk?

Redelijk vaak is de hoofdvraag: ‘Wat moet de firma doen om de komende x jaar te overleven?’

Deelvragen zijn dan: ‘Wat is de situatie nu’, wat doet de markt en wij intern?’ en dan ‘wat is het advies om continuïteit te waarborgen?’