Terwijl je hier zit naar deze website te kijken, kan er buiten je plek een brand ontstaan, handig om te weten. Zo is het ook met een firma. Wat is er gaande buiten je firma dat kan maken dat de firma moet veranderen, zich moet aanpassen. Heb je daar geen oog voor, dan ben je zoals de dinosaurus die niet door had dat het koud begon te worden. Zelf hecht ik veel waarde aan deze analyse, met name om je onderzoekend vermogen aan te zetten. Vele bronnen zijn beschikbaar of laat een chatbot voor je werken. Daarna moet je het nog wel even vertalen naar de gevolgen voor jouw firma.