Rudolph’s toelichting op het Groot Strategie boek

Inleiding

Het Groot Strategie boek is een uitgave van Berenschot het bekende adviesbureau. Het boek is in gebruik bij verschillende hogescholen en universiteiten en bij trainingen en workshops.

Gebruik bij opleiden van medewerkers in een bedrijf

Wij gebruiken het boek bij in-company trainingen om het personeel van bedrijven zelf vaardig te maken in het uitvoeren van een strategie advies traject. Je kan het namelijk ook heel goed zelf zonder vaak dure adviseurs. Het heeft wel aandacht nodig, maar dat geldt voor alle zaken die je goed wil doen.

Gebruik bij Hogeschool Rotterdam

Voor de opleiding Strategisch management aan de hogeschool Rotterdam gebruiken we het boek ‘Het Groot Strategie boek’ ook als leidraad.

Het Groot Strategie boek cover

Het boek neemt de standaard stappen van een strategie proces en legt daar modellen bij en een filosofie van de firma Berenschot. Dat is prima en geeft voldoende houvast om een project op te starten en uit te voeren bij de firma waar een student werkt. Het is de basis, maar prima om mee te starten. Hier eerst een uitleg van het boek en de structuur. Loop de slides door en weet wat je te wachten staat!


Er liggen wel wat beren op de de weg….

Waarom is dit vak zo moeilijk? Wat observaties na vele jaren er in les gegeven te hebben en strategie projecten uit te voeren.

Uitdaging 1. Je werk is operationeel, dit vak staat daar ver weg van

Hoe studenten die vaak in heel operationele rollen werken van operationeel denken en doen te brengen naar tactisch en dan strategisch. Dat laatste is veel meer abstract en op afstand.

Oplossing. Die uitdaging zal ik in de lessen behandelen en in het persoonlijk contact met de individuele studenten helpen te overbruggen. Wat hierbij erg helpt is als een student reeds in week 4 een Plan van Aanpak heeft.

Uitdaging 2. Uitvoering van strategie traject bij de firma

Omdat studenten vaak een operationele rol hebben is het voor ze moeilijk a) draagvlak te krijgen bij de firma om hiermee bezig te gaan. en b) informatie te vergaren bij de firma.

Oplossing. Om draagvlak te creëren is het belangrijk dat een student een ‘communicatie pack’ maakt een soort folder waarin die beschrijft wat de voordelen van zijn werk zijn voor de firma en hoe die het gaat aanpakken. We zullen dit behandelen. Opnieuw is het hebben van een Plan van Aanpak hierbij erg nuttig.

Om informatie te vergaren kan een student ook veel desk research doen. Met name het onderdeel externe analyse kan vrijwel volledig door middel van desk research gedaan worden. Wel is medewerking nodig om klant onderzoek te doen.

Uitdaging 3. Het boek is ok voor de praktijk. Te summier voor grote advies trajecten

Het boek geeft een summiere beschrijving van wat wanneer gedaan moet worden. Het boek is daarmee op zich voldoende materiaal om een portfolio te schrijven dat tot een beoordeling kan leiden die competent is. Dus ook zonder support van een docent is dit te doen denk ik. Wil je echter een expert als beoordeling halen en buiten de opleiding om slimmer worden op dit gebied is aanvulling nodig en verdieping. Die zal ik geven.

De toelichtingen die ik maak op het boek en die je hier kan vinden helpen je meer diepgang en context te krijgen bij de onderwerpen. Waarom is dat nuttig?

  • Meer context maakt dat mensen dingen makkelijker onthouden.
  • Voorbeelden en linken naar actueel nieuws maakt dat je de stof beter gaat doorzien.
  • Extra inzichten maakt dat je niet alleen dit vak met een voldoende kan halen, maar ook dat je op kantoor een zinvol gesprek kan voeren met directie leden.

Dus ik zou denken, lees de teksten die je in dit deel van de website gaat vinden!

Mijn suggestie voor de aanpak:

Stap 1. Lees het hoofdstuk in het Groot Strategie boek

Stap 2. Schrijf je vragen in de kantlijn of in een schrift.

Stap 3. Lees mijn toelichting en check of al jouw vragen zijn behandeld.

Stap 4. Ga in gesprek met collega studenten en de docent om het hoofdstuk zo goed te begrijpen dat je zonder problemen dat zelf kan herhalen en een scherp beeld hebt hoe de teksten in je portfolio er mogelijk uit kunnen zien.

Start zeker met

De onderstaande slides goed tot je te nemen, die zijn de rode draad door het verhaal.

Ik wens je veel leesplezier.

Graag hoor ik je vragen die ik dan zal beantwoorden en waarschijnlijk als aanvulling op deze website zal zetten. Zo help je toekomstige studenten ook goed te studeren.

Rudolph Regter

zomer 2021

Blogspost met meer informatie over dit hoofdstuk

Een simplificatie van het strategie proces, hier uitgelegd.

Vormen van strategisch denken volgens Mintzberg. Goed te gebruiken voor je portfolio!Deze website is nog lang niet af.

Site is in aanbouw

P.S. deze website is in aanbouw. Het deel rond het Groot Strategie boek zal steeds een week voordat we een hoofdstuk behandelen aangevuld zijn. De andere delen van de website zullen pas in de winter van 2021 verder aangevuld worden en dan gebruikt worden voor strategie projecten die ik samen met studenten zal doen.

Dit is niet officiële school informatie

Deze website is ‘liefde werk oud papier’, dus maak ik in mijn eigen tijd en ik betaal de netwerkkosten zelf. Ik doe dat omdat ik merkte in corona tijd dat veel studenten het plezierig vinden dingen na te lezen en dat daarmee de kwaliteit van wat ze maakte erg toenam. Maar nog eens duidelijk gezegd, het is geen officiële communicatie of lesmateriaal van welke onderwijsorganisatie dan ook.