Inleiding

..strategie gaat over het anticiperen op onzekerheden.

Een bekende strategie directeur van Shell zei dat je strategie projecten niet doet om de toekomst te voorspellen, maar om de vaardigheid in de organisatie aan te brengen op een strategische manier te denken. Keuzes maken is ook onderdeel van strategie, want zonder keuzes, planning en monitoring blijven plannen een droom. En daar eet je geen boterhammen van…

Ook is het belangrijk het bestaande keuzeproces te kennen en een besluitvorming rond strategie, welke een belangrijk besluit is met potentieel veel impact, goed te nemen. Al in deze fase ben je gestart met een change management traject.

Hieronder weer mijn gedachtes bij de teksten uit het boek.

Blz 70

De eerste drie punten geven je advies het besluitvormingstraject vooraf goed af te spreken. Zet dat af naar de omvang van je firma. Is die klein hoef je niet te moeilijk te doen, is die groot, dan is het essentieel je te verdiepen in de verschillende mandaten die managers hebben. Dit kan zijn rond tot welk budget ze mogen tekenen of welke activiteiten onder hun vallen.

Een lijst met de wegingsfactoren geven de auteurs je al weg. Die kan je koppelen aan je stakeholder analyse. Welke stakeholder let het meeste op welke wegingsfactor. En zet die wegingsfactor weer in een layout die makkelijk te begrijpen is. Dat kunnen cijfers zijn, maar ook een boozball, een +++ of — en zo voort.

Blz 71

..nog niets

Blz 72

De sticker methode

Dit is een veelgebruikte methode door consultants om besluitvorming te organiseren. Zeker in een eerste fase van brainstormen. Tijdens de les zullen we er een voorbeeld van maken.

Het is simpel: op een flapover staan x mogelijkheden. Iedere deelnemer krijg een beperkt aantal stickers, zeg drie en moet die dan verdelen over de x mogelijkheden. Als iedereen dat gedaan heeft kan je een lijst maken van de mogelijkheden met de meeste stickers en zo verder.

Blz 73

Het inschatten van de haalbaarheid van…..

Dit is een belangrijk punt in mijn ervaring. Want wat gebeurd er bij verandering?

Duikgedrag. Iedereen vertoont ‘duik gedrag’, niemand heeft zin in verandering. Dus elke manager is bezig te kijken naar welke nieuwe richting voor haar of hem de minste wijzigingen met zich mee brengen.

Hockeystick. Morgen gratis koffie! Ja, ja de verwachtingen over hoe het over twee jaar zal zijn kunnen tot de hemel gaan. De omzet stijging die te verwachten is lijkt enorm. En men wil daar graag nu alvast een voorschot op…. . Alle plannen die een grote stijging laten zien zullen door sommige stakeholders met gejuich worden ontvangen en door sommige met veel wantrouwen.

Afrondend deze toelichting

Hoe komt deze fase terug in je portfolio?

Ken het bestaande keuze proces. Welke handtekeningen moeten op welk papiertje staan om iets goedgekeurd te krijgen? Neem als voorbeeld een inkoop order van een aanschaf boven 100.000 euro. Hoe moet dat?

Verdiep je in besluitvorming, ga de module Grip op Besluitvorming doen die elk jaar in februari start. Vraag me er naar!

Hoe kan deze fase terugkomen in het assessment?

Het keuzeproces is deksels interessant. Vaak gaat dit heen en weer, voornamelijk omdat er geen harde feiten zijn bij het zicht dat je hebt op hoe de komende vijf of tien jaar zullen ontplooien

Quote: als je alles van tevoren wist, kon je met een kwartje de wereld rond.

In een gesprek me vertellen hoe je tot de afwegingen kwam en dan welk besluitvormingsproces je doorlopen hebt is essentieel. Wie zat er aan tafel, wie keek naar welke wegingsfactoren etc.

Vast zal ik het ook leuk vinden als je een soort ‘als we fantaseren dan kwamen we erop om als firma xyz te gaan doen’ van je te horen. Mocht dat niet goed lukken met je collega’s dan ben ik er altijd voor in dat eens te doen met de klas of in een kleine groep in Antwerpen.