Hier komt een toelichting en de vragen die je per letter kan stellen. Wat zou je kunnen opzoeken in bronnen om aan een lijst van meer dan tien drivers/inzichten te komen?

versie van 16sep21, komt volgende weken meer criteria bij.

Demografisch

 • Bevolkingsomvang
 • Waar zit die bevolking, hoe verdeeld over steden en platteland
 • Leeftijdsopbouw
 • Verhouding mannen, vrouwen. Kinderaantallen
 • Opleidingsniveau
 • Invloed van jongere generaties
 • Familie opbouw: een ouder gezinnen, alleengaande etc.
 • Geografische verdeling
 • Etnische samenstelling
 • Inkomensverdeling
 • Beroepsniveau: meer een kennis economie of productiegericht?

Ecologisch

 • Mate van duurzaamheid
 • Deel economie hoe actief?
 • Invloed van boeren
 • Energie levering
 • Sentimenten van de bevolking
 • Beschikbaarheid van hulpbronnen: heeft het land landbouw, eigen energie opwek?
 • Gezondheid van de bevolking

Sociaal economisch/cultureel

 • Verandering van de houding tegenover merken
 • Houding tegenover werk
 • Vrouwen in het arbeidspersoneel
 • Diversiteit van het arbeidspersoneel
 • Zorgen rond de omgeving
 • Zorgen rond veiligheid
 • Vertrouwen van consumenten: dus gaan ze sparen of uitgeven?
 • Zelfstandigheid van consumenten. Kunnen ze consumptie zelf bepalen?
 • Religieuze invloeden
 • Deel economie
 • Mate van mediawijsheid, gebruik van social, etc

Technologisch

 • Hoeveelheid product innovaties in jouw markt
 • Hoe snel gaan die innovaties
 • Wat is de gemiddelde life cycle van de producten?
 • Waar zit je product nu in de product life cycle?
 • Waar komen die vandaan?
 • Kennis gehalte van de industrie
 • Focus op R&D activiteiten

Economisch

 • Bruto nationaal product
 • Hoogte van de inflatie
 • Rente stand
 • Beschikbare toegang tot de kapitaalsmarkt
 • Toegang tot de aandelen beurs
 • Openheid en aanwezigheid van banken
 • Betalingsverkeer en betrouwbaarheid
 • Kracht van de lokale munteenheid
 • Mogelijkheden van eigenaarschap (in China kan niet bv)
 • Handels tekort of overschot in het land
 • Budget tekort of overschot in het land
 • Privé spaargeld en hoeveel vrij besteedbaar inkomen is er? Dus hoeveel geld kunnen consumenten eventueel besteden aan jouw soort product of dienst
 • Omvang van pensioenen, wat hebben die te besteden?
 • Bedrijfsspaargeld verhouding, hoeveel hebben bedrijven te besteden?
 • Prijspeil (in NL bijvoorbeeld zijn supermarkten erg goedkoop)

Politiek

 • Antitrust wetgeving
 • Belastingwetgeving
 • Regelgeving
 • Arbeidswetgeving
 • Striktheid van najagen octrooi rechten.
 • Politieke partijen en hun verdeling in de regering
 • Standpunten van de politiek
 • Stabiliteit van de politiek. Hoelang al zelfde partijen?
 • Welke kleur hebben de partijen: kapitalistisch, communistisch?
 • Waar liggen verborgen machten van vakbonden, old-boys networks etc?
 • Onderwijs filosofie: inzet op kennis of doen?
 • Globale zaken: Politieke stabiliteit; oorlogsdreiging; onder welke invloed (US, China, India, Rusland)