De bekende letters om je externe analyse te doen. Je loopt de letters af, zoekt er drivers in, bedenkt welke effecten het op de firma kan hebben en wie de meeste impact heeft. Makkelijk te zeggen maar een berg met werk. Probeer je er niet snel, snel vanaf te maken.

De aanpak die ik voorsta is zoals ik in onderstaande slide beschrijf. Die heeft bewezen goed te werken bij bedrijfstrainingen en op een aantal universiteiten en hogescholen. Start er mee het zelf te doen, daarna kan ik je een duwtje in de goede richting geven. Ik zou ook benieuwd zijn wat AI zoals ChatGTP te produceren heeft.

Rudolph’s slides over aanpak DESTEP

Stap 1. Hier ga je (eventueel met een team) een lange lijst maken van iets van 10 drivers die je in de markt ziet. Dus tien drivers per letter van de DESTEP, of PESTLE als je het in het Engels doet. Dit met een team doen is erg verstandig en tijd besparend. Met vier maak je een lange lijst. En dan doe je stap 2 met de mensen die hetzelfde bedrijf als onderwerp hebben.

Stap 2. Achter iedere driver bedenk je wat het effect kan zijn op de firma. En de drie die het grootste effect hebben zet je in een overzicht neer.

Stap 3. Per driver bekijk je of het een een kans of bedreiging is.

..vergeet niet nog ergens je bronnen te vermelden!

LET OP! Later in je strategiestuk ga je advies geven. Die adviezen hebben als aanleiding dingen die je in je externe analyse genoemd hebt. Vraag een advies veel investering van de firma, zal je moeten zorgen dat je aanleiding, de drivers die je in de externe analyse zag, een stevige grond hebben. Dus dat de bakker op de hoek die driver zag is met alle respect niet heel sterk. Dat Prof xyz en de krant en het CPB te zegt, klinkt wel stevig.


Een ander voorbeeld is die hieronder:

Voorbeeld DESTEP (veel meer argumenten zijn nodig, dit slechts voorbeeld)
Voorbeeld DESTEP, zet evt de bronnen ernaast.

Wat voor vragen kan je zoal stellen bij het verzamelen van drivers?

Demografisch

 • Bevolkingsomvang
 • Waar zit die bevolking, hoe verdeeld over steden en platteland
 • Leeftijdsopbouw
 • Verhouding mannen, vrouwen. Kinderaantallen
 • Opleidingsniveau
 • Invloed van jongere generaties
 • Familie opbouw: een ouder gezinnen, alleengaande etc.
 • Geografische verdeling
 • Etnische samenstelling
 • Inkomensverdeling
 • Beroepsniveau: meer een kennis economie of productiegericht?

Ecologisch

 • Mate van duurzaamheid
 • Deel economie hoe actief?
 • Invloed van boeren
 • Energie levering
 • Sentimenten van de bevolking
 • Beschikbaarheid van hulpbronnen: heeft het land landbouw, eigen energie opwek?
 • Gezondheid van de bevolking

Sociaal economisch/cultureel

 • Verandering van de houding tegenover merken
 • Houding tegenover werk
 • Vrouwen in het arbeidspersoneel
 • Diversiteit van het arbeidspersoneel
 • Zorgen rond de omgeving
 • Zorgen rond veiligheid
 • Vertrouwen van consumenten: dus gaan ze sparen of uitgeven?
 • Zelfstandigheid van consumenten. Kunnen ze consumptie zelf bepalen?
 • Religieuze invloeden
 • Deel economie
 • Mate van mediawijsheid, gebruik van social, etc

Technologisch

 • Hoeveelheid product innovaties in jouw markt
 • Hoe snel gaan die innovaties
 • Wat is de gemiddelde life cycle van de producten?
 • Waar zit je product nu in de product life cycle?
 • Waar komen die vandaan?
 • Kennis gehalte van de industrie
 • Focus op R&D activiteiten

Economisch

 • Bruto nationaal product
 • Hoogte van de inflatie
 • Rente stand
 • Beschikbare toegang tot de kapitaalsmarkt
 • Toegang tot de aandelen beurs
 • Openheid en aanwezigheid van banken
 • Betalingsverkeer en betrouwbaarheid
 • Kracht van de lokale munteenheid
 • Mogelijkheden van eigenaarschap (in China kan niet bv)
 • Handels tekort of overschot in het land
 • Budget tekort of overschot in het land
 • Privé spaargeld en hoeveel vrij besteedbaar inkomen is er? Dus hoeveel geld kunnen consumenten eventueel besteden aan jouw soort product of dienst
 • Omvang van pensioenen, wat hebben die te besteden?
 • Bedrijfsspaargeld verhouding, hoeveel hebben bedrijven te besteden?
 • Prijspeil (in NL bijvoorbeeld zijn supermarkten erg goedkoop)

Politiek

 • Antitrust wetgeving
 • Belastingwetgeving
 • Regelgeving
 • Arbeidswetgeving
 • Striktheid van najagen octrooi rechten.
 • Politieke partijen en hun verdeling in de regering
 • Standpunten van de politiek
 • Stabiliteit van de politiek. Hoelang al zelfde partijen?
 • Welke kleur hebben de partijen: kapitalistisch, communistisch?
 • Waar liggen verborgen machten van vakbonden, old-boys networks etc?
 • Onderwijs filosofie: inzet op kennis of doen?
 • Globale zaken: Politieke stabiliteit; oorlogsdreiging; onder welke invloed (US, China, India, Rusland)

Update lente 2023: doe eens iets extra/nieuws

Toevoegen van nog drie andere variabelen, van drie andere drijfveren waar een firma rekening mee moet houden. Deze zitten op zich al in de letters van de DESTEP, maar kan je ook apart benoemen. Ik zal vanaf 2023 deze zeker als aparte letters benoemd willen zien in de analyse.

Sociaal-medische factoren

Hier kijk je naar wat bijvoorbeeld met DNA analyse en zo gedaan kan worden. Of hoe Elon Musk denkt dat die met een apparaatje in je brein je kan laten bewegen en zo.

Digitale Transformationele factoren

Deze komen lijkt me ook voor in de T van Technologie, maar er is iets voor te zeggen het pad dat je dan moet gaan om digitaal te worden, als een aparte letter neemt.

Ook hier wellicht de grote invloed die AI gaat hebben de komende jaren. Als je ziet hoe in 2023 ChatGTP en Generieke AI een vlucht neemt, dat moet dit wel te zien zijn als een apart analyse moment.

Klimaaat factoren

Als er steeds meer wijn gemaakt kan worden in Belgie, omdat we het hier steeds warmer krijgen, lijkt me dat een extra letter waard. Ook de rechtszaken die hier rond spelen en bedrijven in een richting duwen. Ook komt natuurlijk uit de P van Politiek, alles dat de EU aan wetgeving aan het maken is.


En wanneer deed je deze analyse goed?

Op de heel lange termijn gezien

Dan deed je het goed als je in een Bently nu rijdt. Dat was je analyse en de gevolgen daarna goed ineen gezet. En heb je daar goed gebruik van gemaakt.

Op de middellange termijn

Dan deed je de analyse goed en had je waarschijnlijk die gekoppeld aan wat de organisatie aan vaardigheden in huis had. En heeft dat geresulteerd in een evolutie van de organisatie en meer draagkracht aan de financiele kant.

Op de korte termijn

Is er niet veel over te zeggen. Of maakte je een start met een start-up, haalde je veel geld op en ging dat verbranden in de operatie in de hoop dat je ooit naar de beurs kon gaan en je aandelen kon verkopen en miljonair ging worden.

Op de termijn van je studie

Dat zou er een relatie moeten zijn tussen het advies dat je gaf en de analyse die er aan vooraf ging. dat is waar een buitenstaander dan op zoek naar gaat. Dus in stapjes terug in tijd denkende:

 • Je liet zien wanneer het effect van je strategie keuzes zich zouden afbetalen.
 • Daarvoor hielp je bij de besluitvorming met een kosten/baten analyse.
 • En daarvoor had je een aantal keuzes met senario’s klaar.
 • De twee of drie keuzes die je maakte kunnen terug gerelateerd worden aan je analyse. Zowel die van de externe als interne analyse.
 • Je maakte een externe en interne analyse.
 • En als er serieus geld is gemoeid met die keuze te maken, dan willen investeerders, het management van je organisatie of de aandeelhouders of andere partijen, zeker iets van tussen de vijf en tien drivers zien, goed onderbouwd dat deze drivers, die de externe wereld gaan doen veranderen ook gegrondvest zijn op data die klopt. En dat kan alleen komen van bronnen die te vertrouwen zijn. Bronnen die boven twijfel staan, zoals overheid instanties, wetenschappelijk rapporten of onderzoeken van onafhankelijke partijen. Eventueel kunnen hier ook branche rapporten van banken soms onder vallen.

Eind check

Dus de DESTEP maken is een goede start. Maar kom erop terug als je jouw advies hebt samengesteld. Check dan nog of jouw feiten, waarop het advies rust voldoende sterk zijn. En de test of het ‘voldoende is’ moet je relateren aan het bedrag dat de firma moet investeren in jouw advies in relatie tot wat de firma kan dragen om te overleven.


Waar zijn drivers te vinden?

In alles wat maar tekst heeft: kranten, persberichten, jaarverslagen en statistische bureaus.

CPB

CBS

En hoe kan een bronnen lijst eruit zien?

Zoals hieronder.