Wat wil de organisatie bereiken? En wat gaat de firma doen om die doelen te bereiken. Als je op een van de vragen geen antwoord kan geven werkt de organisatie op zijn gevoel. Dat kan prima zijn als in het gevoel van de organisatie het ook prima is failliet te gaan. Wil je niet failliet gaan, dan lijkt me een beetje denkwerk bij het gevoelswerk zetten best een goede investering. Wat dan te doen, daarover geeft deze website je een handig werkboek, of een telefoontje naar Rudolph helpt ook al veel.

En natuurlijk hebben we een modelletje om te bepalen of je iets met strategie moet doen. De MOST analyse is een tool die je kan inzetten in het begin van een strategie project om te zien of er nood is aan een nieuwe strategie. In de termen van het groot strategie boek, dus in de zoeklicht fase. In termen van Fundamentals, in de fase van vooronderzoek.

Toepassing van het model bij: de start van een strategie project.

Tijd die er voor nodig is: om te weten of de informatie er is, zal een telefoontje naar de CEO voldoende zijn en dan kan je besluiten verder te gaan of niet.

Voor dit model zijn nog geen slides beschikbaar en die zullen er ook niet komen. Daarvoor is het model te simpel. Lees dus gewoon door.

MOST

Mission

Objectives

Strategy

Tactics

Mission:  De logica achter de richting die de firma uit wil gaan.

Objectives:  De doelen die de firma wil halen.

Strategy: De middellange- en langeretermijn plannen die de firma heeft die de resultaten zullen gaan brengen die in het hoofdstuk Objectives genoemd warden.

Tactics: De plannen, maar nu in detail die de strategie zullen gaan leveren. Dus de korte ter mijn activiteiten in een plan gezet die moeten gaan leiden tot de doelen die de firma wil halen.

Jip en Janneke taal:

Onze missie is mensen op een duurzame manier met plezier en zonder zorgen te laten fietsen. De objective is in tien landen tien procent marktaandeel te krijgen in het segment van de duurdere design fietsen. De strategie is designer fietsen met steeds nieuwste techniek rond batterij, veiligheid en duurzaamheid op de markt te zetten. De tactiek is in detail beschreven in de verschillende plannen per afdeling. Dus die van communicatie, sales, klantenservice. En op die tactiek zijn KPI’s gezet met een link naar de beloning van de medewerkers op het halen van die KPI’s.

Hoe dit model te gebruiken?

Stap 1. Zet de MOST zaken die je kan vinden bijeen. Dat zal vaak lastig zijn. De missie vinden gaat nog wel. Maar de doelstellingen…. En strategie is ook lastig. Maar dan wat de tactieken zijn, dat is wat de afdelingen elke week moeten opleveren, die zou simpel moeten zijn…..

Stap 2. Bekijk of de punten een duidelijk helder pad naar de komende jaren zet. En geeft het ook focus aan het werk dat mensen elke maand moeten doen?

Stap 3. Communicatie rond de punten van de MOST. Als je tien collega’s vraagt, kennen die dan wat van de missie? Hebben die de doelen voor het jaar scherp in hun gedachte? Weten ze wat er dit kwartaal gedaan moet worden om de doelstellingen te halen. Weten ze waarom ze morgen weer aan het werk gaan?

Stap 4. Buy-in van de organisatie. Zijn de managers het eens met de zaken in de MOST? Hoe weet je dat? Werken ze eraan mee, staat het in KPI cijfer dashboards?

Alles JA? Top!

Een van de punten NEE? Tja… dan is er werk aan de winkel!

Waarom is er werk aan de winkel?

Medewerkers gaan verschillende kanten uit. >effect: niet efficient, mensen werken mekaar tegen en zo.

Weten niet waarin ze zich moeten verbeteren. >effect: er is een slecht opleidingsbeleid, dus de firma raakt op achterstand vroeger of later.

Niet meer gemotiveerd zijn want ze snappen niet waarom ze het werk moeten doen.

Geen relatie zien tussen hun bonus en doelstellingen. >effect: zijn heel teleurgesteld als de bonus niet komt. Werken ook niet harder om die wel te halen, want waaraan moeten ze werken?

Rudolphs’s ervaring hiermee

Als je tien mensen dit vraagt, zullen er 8 tot 9 zeggen dat er een nee in het verhaal zit.

Wat deed ik er aan als ik leiding gaf?

Elke week een staff meeting met cijfers en roadmaps

Elke maand een formeel review met alle managers.

Elk kwartaal met de hele firma een kwartaal terug kijken en de resultaten, een kwartaal vooruit in detail behandelen en de kwartalen erna in grote lijnen.

Elk half jaar een analyse en die laten doorsijpelen in de organisatie via mijn management teams en laten behandelen in een-op-een gesprekken.

Heel vaak feestjes om te vieren wat er maar te vieren was.

Jip en Janneke

Ach, eigenlijk is dit een model noemen wat veel gezegd zou ik denken. Het is gewoon de logica die ook de bakker op de hoek heeft. Die bestaan niet veel meer in Nederland, maar wel hier bij mij. Die denkt: ik wil lekker brood bakken, dat is leuk om te doen. Mijn doel is elke dag 50 broden te verkopen en mensen blij te maken zodat ze terug komen. De strategie is goed boter in te kopen en graan. Mijn tactiek is elke dag zonder een kater op te staan, lekker en gezond brood te bakken en de geur door de wijk te laten gaan.

Dat zou mij klinken als een goed strategie. Bij een bakker die niet brood is gewent te bakken, maar taartjes, tjaa…. Taartjes kan je ook in de middag maken, brood niet, daarvoor moet je vroeg op. Dus als je tactiek niet is vroeg op te kunnen staan…. dan moet je van strategie veranderen en niet een broodbakker willen zijn. (RR: dit is een reëel gebeurd voorbeeld, met een paar ton aan euro’s verlies voor die persoon)

Variaties

VMOST: met de Vision erbij.

Rudolph Regter

Winter 2021