Portfolio – Inleiding en uitleg van de samenhang

Begin met het eind in gedacht. Of doe maar wat, ook goed. Aan jou de keus. In de werk en je studie zal je daarvoor een aanpak hebben die je ligt. Is die aanpak er een van doeltreffendheid, lees dan verder. Is die van ‘we zien wel’, ook prima, daarmee kom je ook ergens.


Hieronder een uitleg van hoe de eindresultaten van de module Digitale Transformatie eruit zouden kunnen zien en wat de logica er achter is.

Leesadvies: lees dit document snel, zo krijg je een globaal overzicht van de logica. Als het lezen van een vakantiefolder die een rondtoer door een land beschrijft. Lees daarna de individuele set’s aan opdrachten die hieronder verder uitgelegd staan. Dat zijn er in totaal vier. En kom dan hier weer terug en lees dit dan in meer detail, als het lezen van een reisgids met uitleg van de rondtoer en welke steden je gaat aandoen.

Inleiding – Wat is de grote lijn van hier tot het eind van de module?

Voor de module is er eerst een eindresultaat geformuleerd. Daarover kan je lezen in de rubric. Dan ga je in een beoordeling de docenten helpen vast te stellen dat je die eindresultaten gehaald hebt. Dat doen we in een assessment. En een onderdeel van een assessment is het inbrengen van een portfolio die jou gaat helpen naar voren te brengen wat je allemaal geleerd hebt rond digitale transformatie. Hieronder een suggestie voor dat portfolio. Die mag je volgen, hoeft niet. In totaal hebben we vier suggesties.

Set 1. Kennis en de toepassing daarvan.

Set 2. Het schrijven van een artikel over een specifiek onderdeel van digitalisering. Over iets technisch.

Set 3. Met anderen een video maken die wat je leerde over digitalisering aan niet-specialisten gaat uitleggen.

Set 4. Een ‘masterclass’ voor je werkgever. Met als doel ze mee te nemen in digitalisering en daarna een goed besluit te kunnen laten nemen over de te volgen digitale koers.

Kennis is overal te vinden. En zeker over digitalisering is er bergen materiaal te vinden. Hier is dus de uitdaging niet het vinden er van, maar het selecteren. En dat doe je gaande weg de weken en zo raak je vanzelf vaardig om een masterclass te geven.

Het haakt in elkaar. Wat is de logica van de opbouw?

Set 1. Kennis en toepassing daarvan

Suggestie 1. Samenwerken met consultancy firma’s. Door de kennis en ervaring van consultancy firma’s te gebruiken, krijg je support van een kant die zakelijke ervaringen willen delen. Elke week presenteert een groep studenten hun bevindingen. En regelde een gastspreker.

>effect: zo krijg je input van mensen die aan de zijlijn van digitalisering staan en je kunnen behoedden voor valkuilen en je vaart in kennis kunnen geven.

Suggestie 2. Drivers van digitalisering snappen. Hoe ontstond de beweging die digitalisering in de hand werkte, wat is er nu gaande en hoe zal dit doorschieten? De docent zal in de les hierover kennis overdragen en we een concept uitwerking samen maken. De les erna presenteer je die.

>effect: door kennis te nemen van wat de onderliggende krachten zijn van digitalisering, kan je verder abstraheren naar onderdelen die voor jouw firma nuttig zijn.

Suggestie 3. Industrie visie creëren. Digitalisering heeft een grote werking op vele onderdelen van de bedrijfsvoering, zowel intern als met externe werking. Hoe gaat de industrie waarin je werkt veranderen als geheel? We nemen in de les een aantal voorbeelden door van veranderingen die een hele industrie ten delen of geheel hebben veranderd. En dan maken we een concept visie in de klas die je daarna in eigen tijd verder uitwerkt. De week erna presenteer je die.

>effect: met de drivers te kennen en een visie op de industrie te hebben, kan de kans ontstaan dat je in je werk serieus genomen gaat worden op dit onderwerp. Het helpt als inleiding voor een andere portfolio punt, het maken van een reader en houden van een masterclass.

Suggestie 4. Evalueren hoe klant gedrag digitaal is. De klanten, of het B2C of B2B klanten zijn, maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen om met je in contact te komen. En in dat contact zit het geld en daarmee wordt jouw salaris betaald. Dus weten hoe dat in de toekomst gaat verlopen lijkt slim.

>effect: je kan de organisatie suggesties doen om de klanten goed te blijven behandelen, ook met veranderende digitale behoeftes. Dat geeft de firma meer omzet, wellicht jou meer loon?

Set 2. Het schrijven van een reader

Met het schrijven van een reader rond een specifiek door jou gekozen onderwerp kan je de positie in komen van de ‘opinion leader’ op dat gebied. Het geeft je ook zeggensmacht rond dat onderwerp in de firma. Je bent toch al bezig met kennis te kopiëren van consultancy firma’s, de docenten en je collega studenten, waarom dat niet in een reader te zetten?

Welke kennis gebruik je? Die van alle stappen hiervoor en je eigen leeswerk.

>effect: je zichtbaar zal vergroten in de firma en door je ‘subject matter’ expertise mogelijk een volgende carrière stap nemen. In het vorig studiejaar hebben we daar veel voorbeelden van gezien. En je hebt direct een stevige literatuurlijst voor je portfolio.

Set 3. Een educatieve video maken rond digitalisering

Voeg de kennis die uit de lessen, consultancy informatie etc is gehaald en zet die bijeen in een video. Een andere naam hiervoor kan een webinar-on-demand zijn.

Welke kennis gebruik je? Die van alle stappen hiervoor.

>effect: het maakt het je gemakkelijk collega’s te informeren over dit onderwerp en is goede start van een workshop of materclass. En je hebt iets om familieleden te laten zijn over je studie werk tegen de tijd dat je jouw diploma hebt.

Set 4. Masterclass voor je werk.

Met een masterclass voor je werk, zet je jezelf op de kaart met mogelijk een nieuwe rol of andere baan met meer salaris. En maak je het makkelijk voor de opdrachtgever het feedback formulier, dat school nodig heeft, in te vullen.

Welke kennis gebruik je? Die van alle stappen hiervoor.

>effect: zie hierboven.

Versie februari 2022


Portfolio – Set 1. Kennis deel van de module

Portfolio suggestie 1. – Welk advies hebben consultancy firma’s?

Inleiding. Consultancy firma’s verdienen hun geld met advies geven en dan te helpen bij de uitvoering ervan. Die doen dat al een paar jaar voor kleine en grote bedrijven. En iedere consultancy firma zoekt daarbij vaak een specialiteit op. Hetzij in de industrie soort, hetzij op welk managementniveau.

Doel van deze opdracht. De opdracht is in contact te komen met een consultancy firma, of een andere firma met kennis en ervaring in digitalisering. Hun kennis en ervaring over te nemen en daar een les over te organiseren. We verwachten ook dat het lukt uit die organisatie een gastspreker te krijgen die wat wil vertellen over iets rond digitalisering.

Suggestie van uitwerking.

Wat zal een gastspreker willen weten voordat die wil meedoen? Hieronder een suggestie, werk die verder zelf uit.

People: studenten die overdag werken, midden management niveau. Gevorderde kennis van digitalisering. Rond de 15 studenten.

Place: leslokaal of online.

Purpose: studenten kennis bijbrengen.

Point: dit hangt van het onderwerp af.

Portfolio suggestie 2. – Drivers van digitalisering

Doel van deze opdracht. Is dat je laat zien een goed overzicht te hebben van welke digitale technieken er op dit moment beschikbaar zijn die de economie en de samenleving beïnvloedden. Dus dat je vertelt dat A.I. de analyses van röntgenfoto’s beter dan een chirurg kan. Dat met IoT je thuis je verwarming kan regelen. Dat met sensors binnenscheepvaart geautomatiseerd gaat worden.

Daarnaast geeft dit je een overzicht van technieken die nu en in de toekomst veranderingen afdwingen, waarna je een techniek kan kiezen waar je een ‘For dummies’ boekje (opdracht set 2) over gaat schrijven.

Stap 1. Begrijp de verschillende veranderingen.

Welke veranderingen in de digitale industrie hebben plaatsgevonden de afgelopen jaren. Dit kan je doen door je in te lezen in overzichten die verschillende consultancy firma’s daarvoor geven. Verdiep je ook in wat overheden hierover zeggen.

> er is een ruime set aan leeswerk daarover te vinden bij de docenten. Deze hebben een voorselectie gemaakt om je op weg te helpen. Maar zoek vooral op het internet en mediatheek verder.

Stap 2. Analyseer deze veranderingen.

Bekijk de veranderingen en schets een beeld voor jezelf wat deze voor impact hebben op de samenleving.

Stap 3. Evalueer

Bezie en evalueer welke van deze technologieën impact hebben op jouw firma. Suggestie voor een aanpak:

 • Zet deze op een overzicht met drie kolommen.
 • Kolom 1 is de technologie.
 • Kolom 2 is het effecten op de maatschappij, de grote momenten van impact.
 • Kolom 3. Is het effect op jouw industrie. Of meer specifiek op jouw firma.
 • Onderbouw dit met minimaal 5 wetenschappelijke artikelen of artikelen van consultancy firma’s.

Portfolio suggestie 3. – Industrie visie

Doel van deze opdracht. Je organisatie werkt waarschijnlijk niet op een onbewoond eiland. Dus staat in interactie met anderen. En net zoals het Mariott hotelketen ineens werd overvallen met AirbnB zou je niet willen dat jouw firma ineens in een industrie zit die veranderd is zonder dat ze het door hadden. Dus een visie op de industrie vanuit een technologisch standpunt is belangrijk.

Stap 1. –  Creëer een toekomstbeeld

Projecteer een beeld van vijf tot tien jaar verder. Hoe ziet jouw industrie er dan uit? Ga een stap verder en wat zou de droom zijn en denk in termen van succes. Gebruik in je beschrijving de tegenwoordige tijd. Gebruik heldere taal, zonder jargon te gebruiken. Zet er passie en emotie bij, een beetje Scifi mag.

Stap 2. Analyseer de link met technologie

Welke technologie die nu reeds aanwezig is, zou deze visie kunnen ondersteunen? Waarom die technologie? Welke van deze technologie zet jouw firma al in? Welke nog niet?

Stap 3. Creëer een advies voor Transformatie

 • Creëer een visie, een advies, voor een transformatie.
 • Besluit of deze visie het beste tot stand gebracht kan worden op een manier waarbij jouw firma zelf de stappen neemt, zonder samenwerking.Kan de firma deze stappen het beste nemen als onderdeel van een ecosysteem? Onderbouw je argumenten.
 • Of kan de firma participeren in een platform?
 • Zouden ze zelf het platform moeten starten en waarom?
 • Of kunnen ze aansluiten bij een ander platform en welke is dat dan?

Portfolio suggestie 4. – Customer journey met focus op de technische kant.

Doel van deze opdracht. Als de stelling is dat technologie het koopgedrag van zowel B2C en B2B klanten heeft veranderd is het goed te weten of jouw firma daar in mee aan het gaan is. Deze opdracht heeft als doel je daarvoor een advies te laten geven. Wat was er vroeger aan aankoopgedrag, wat nu en hoe speelt de firma daar op in, of niet….

Stap 1. Kies een model van klantaankoop gedrag.

Meerder voorbeelden zijn overal te vinden. De meest klassieke is de AIDA, maar die is erg ouderwets dus zoek een andere. Zoek die op van Prof. Verhage, van Kotter etc.

Stap 2. Analyseer welke technische middelen jouw klant gebruikt.

Bijvoorbeeld welke communicatie middelen gebruikt jouw klant, zit die op zijn mobiel vele uren, of juist op een algemene website. Probeer uit te vinden uit algemeen onderzoek op welke apparaten klanten hoelang bezig zijn. En wat ze daar dan doen? Zijn ze zich aan het oriënteren, maken ze aankoopbeslissingen etc. Er zijn hiervan voorbeelden gegeven in de les.

Stap 3. Kies twee persona’s binnen jouw klanten bestand.

Werkt die persona’s uit. Als voorbeeld kan je onderstaande plaat gebruiken die ook in de les in behandelt.

Stap 4. Match de twee en creëer een advies.

Plot op het model dat je in stap 1 koos, de technische middelen die jouw klant gebruikt. Werk dit uit voor twee persona’s.

Digital Maturity model

Ook mag hier het digitale volwassenheidsmodel extra ingezet worden. Kies een model en evalueer waar jouw firma op dat model nu staat. Welke ontwikkelingen heeft het doorgemaakt om op dit plek te komen. Met welke ontwikkelingen is men bezig om verder te komen. Creëer jouw visie daarop in het licht van concurrentiepositie en klantperceptie.

Versie februari 2022


Portfolio opdrachten – Set 2. ‘xyz voor Dummies deel’

Suggestie voor Digitale Transformatie lente 2022

Doel van de opdracht.

Voor je carrière. Het helpt je carrière niet alleen te kunnen TikTokken, maar ook wat van de serieuze kant van digitalisering te weten. Je kan niet van alles veel weten, maar wel kan je een beetje specialist worden in een deelgebied van digitalisering. Daarmee kan je naam maken in de firma, mogelijk je toekomstig werk hiermee vullen en zo meer salaris vragen. En bijblijven, dus niet overbodig gemaakt door een robot.

Onderwijskundig. Je voor een door jezelf gekozen onderwerp in het domein van digital de fase van de taxonomie van Bloom heen te halen. Die taxonomie is een logica die onderwijskundige maken voor de fases van begrijpen en leren.

Een suggestie voor je aanpak

Stap 1. Volg de lessen die gaan over de drivers van digitalisering en eventueel meer. Lees je verder in.

Stap 2. Kijk waar jij door gemotiveerd kan raken. Zie eventueel wat zou passen bij je werk dat je nu doet of in de toekomst wil doen.

Stap 3. Kies een onderwerp. Kies een mede student die dit onderwerp ook kan aantrekken.

Stap 4. Maak een plan. Zet in actie. Kijk of je een externe eind redacteur  kan vinden.

Stap 5. Maak af. Print. Lever in.

Richtlijnen voor de uitvoering

Wie is de doelgroep?

Mensen die over het onderwerp vrijwel nog niets weten.

Omvang

Minimaal 10 en maximaal 20 pagina’s.

Voorblad met aantrekkelijk plaat en tekst.

Achterblad met omschrijving van het boekje en eventueel verkoop teksten.

Eventueel ook nog: Introductie door een expert?

Layout

Volgens de indelen van ‘xyz for Dummies’. Gebruik van hun de iconen.

Op te leveren op?

Zie voor de datum hetgeen op de eerste informatie les is gezegd en kijk eventueel ook naar de planning.

versie 24jan22


Portfolio opdrachten – Set 3. On-demand webinar deel

Doel

 • Een video maken die de komende twee jaar ongeveer bruikbaar is als introductie voor bedrijfsleiders over wat digitalisering inhoud.
 • Voor de module is het doel, te laten zien dat je kan samenwerken, kan analyseren, evalueren en iets creëren. Tevens iets maken waar je naar kan verwijzen als je familie bij je diploma uitreiking vraagt ‘En wat weet je nu zoal, nu je dit diploma hebt?’.

Voor wie

Doelgroep: Management teams van middelgrote bedrijven.

Kennis niveau: Iedereen met weinig tot geen kennis van digitale transformatie.

Omvang

Niet relevant, het is een video die jullie aanbieden als on-demand webinar, dus vele of weinig kunnen samen kijken.

Nut van deze on-demand webinar voor jouw als student

Kan gebruikt worden als onderdeel van je workshop naar de firma, een ander onderdeel van het portfolio voor deze moduele. Eventueel als bijlage bij je aankondiging.

Hoe zou een draaiboek eruit kunnen zien?

 • Introductie met muziek
 • Grote lijnen van de digitalisering de afgelopen honderd jaar.
 • Status van digitalisering nu, welke drivers.
 • Hoe meet je als firma waar je staat (de volwassenheid index of plaat)
 • Welke impact kan digitalisering hebben als je het wel doet, als je het niet doet.
 • De top 5 fouten die firma’s maken bij transformeren.
 • De top 3 modelen die je kan gebruiken.
 • Eind. Verwijzing naar een werkboek om te downloaden. Of verwijzing naar een 2e sessie met docenten.

Wat voor tools zijn er te gebruiken?

Een opname studio op de hogeschool. Gratis video software waar je de video mee kan samenstellen, zoals bijvoorbeeld OBS.

Wat zou een aanpak zijn?

Kijk naar de organisatie van een video productie bedrijf. Organiseer je zoals zij dat ook doen. Journalisten, redactie, eindredactie, traffic, video editing, etc.

versie 24jan22


Portfolio opdrachten – Set 4. Masterclass voor je firma

Doel

Een informatie sessie houden voor een aantal collega’s op je werk en zo hen mee nemen in het nut van je studie voor de firma.

Is een onderdeel van het eind portfolio en de beoordeling, dus dat heeft ook nut.

Richtlijnen

Doelgroep: Collega’s van je firma.

Omvang: Minimaal vijf mensen volgen je masterclass.

Online of Offline: Maakt niet uit.

Lengte: Ongeveer een uur.

Inhoud: Mag je zelf bepalen

Eindresultaat na de masterclass: De deelnemers weten nu de kern punten van digitale transformatie en het effect die dat kan hebben op de firma. Wat gebeurt er als ze wel meedoen of niet meedoen?

Versie 24jan22