Deze bespreken we op 15 februari in detail.

Zal daarna hieronder het overzicht zetten. Verder zal die gelijk lopen met de informatie die nu reeds op Brightspace staat in de agenda. Daar ga je de data vinden met welk soort inhoud de les zal hebben.

De planning zit in een excel sheet die je ook kan gebruiken om aanvullend je eigen werk- en studieplanning op te maken. Die excel ziet er zo uit als onderstaand voorbeeld waar je de planning tot eind maart in kan zien.

Planning Digitale Transformatie tot maart 2022
Voorbeeld van planning tot maart 2022

Hieronder kan je de excel downloaden. Let op de versie, we bespreken de planning nog in de eerste drie lessen dus kan dan nog iets wijzigigen.

En besef dat data en onderwerpen onder voorbehoud is van verandering maar deze planing geeft je alvast een kader en richtsnoer. En voorkomt dat je op het laatste moment nog een berg werk moet doen….


Hieronder nog eens de planning, maar kijk vooral naar de officiele communicatie. Onderstaand is slechts een opsommingvan de highlights. De logica van de verschillende op te leveren producten staat beter vermeld in het storyboard.

 • 15 februari 2022 – Introductie – RR en AK

  Wederzijdse introductie

  Wat is het doel, rubric, beoordeling, samenstellen studiegroepen, etc.

  Einddoel: iedereen heeft een visie waar die naartoe gaat werken.

 • 22 februari 2022- geen college

  Docenten zijn niet beschikbaar

 • 1 maart 2022 – vakantie

 • 8 maart 2022 – Thema Digitale drivers – RR

  Collega en concept maken.

  Met het concept gaat studenten de dagen erna verder om iets presentabels te maken voor de volgende afspraak. Deze drivers en de analyse kan goed gebruikt worden voor de uitnodiging van de masterclass voor de firma.

 • 15 maart 2022 – studenten presenteren – AK

  Studenten presenteren indiviueel hun gedachtes over hoe de digitale drivers impact hebben op hun firma.

  Studenten presenteren een consultancy insight (groep)

  Huiswerk = aanscherpen van de analyse.

 • 22 maart 2022 – Thema Industie en zijn digitalisering – RR

  Kennis collega en concept maken door studenten.

  Huiswerk = een visie maken op de digitalisering de industrie warin ze werken zal beinvloedden. Te presenteren de volgende week en onderdeel van het portfolio. En direct oook een onderdeel van de inleiding bij hun masterclass foor de firma.

 • 29 maart 2022 – Studenten presenteren – AK

  Studenten presenteren individueel hun visie op hun industrie en de verandering nav de digitalisering.

  Studenten presenteren een consultancy insights (groep)

 • 8 april 2022 – Thema Klant en digitalisering – RR

  We kijken naar hoe een klant omgaat met digitalisering als die jouw firma benaderd, onderzoekt en iets van koop, en nog iets van koopt.

  Huiswerk = een analyse en visie op het klant gedrag met daarin de focus op de technologische veranderingen bij de klant. Te presenteren de volgende week. En onderdeel van het portfolio.

 • 12 april 2022 – studenten presenteren – AK

  Studenten presenteren individueel hoe kun klanten met digitaal omgaan.

  Studenten presenteren een consultancy insight (groep)

 • 19 april 2022 – Thema Digitale transformatie stappen – RR

  We kijken naar hoe digitale transformatie vorm gegeven kan worden, als change management programma.

  Maken een concept.

  Huiswerk = een visie op een digitalisering project voor hun firma die te presenteren is. meegenomen zal onder andere worden modellen van verander managent. En onderdeel zal zijn van het portfolio en te gebruiken, net zoals voortgaande producties, voor een video en masterclass voor de firma.

 • 26 april 2022 – studenten persenteren – AK

  Studenten presenteren individueel hoe een tranformatie bij hun firma zou moeten/kunnen gaan.

  Studenten presenteren een consultancy insights (groep)

 • 3 maart 2022 – Vakantie

 • 10 maart 2022 – nog in te vullen thema (denk cyborg antropology)

  Wat doet digitalisering met de mens, de maatschappij en het bedrijfsleven. Hoe sta jij daarin? Wat maak jij als persoon daarvan mee? Hoe ga jij daarmee om?

 • 17 maart 2022 – Feedback – AK

 • 24 maart 2022 – Thema nog in te vullen – RR

 • 31 maart 2022 – feedback op documenten tot dan – AK

 • 7 juni – Quick scan

 • 14 juni en verder – werken aan portfolio en feedback – diversen