Al je geld op zwart of rood, of je geld op een specifiek nummer zetten. In het casino is dat de vraag. Zwart en rood geeft veel minder risico en minder potentiele winst. Bedrijven zijn besluiten machines, want zetten beperkte middelen als tijd, geld en mensen in, dus moeten veel van dit soort besluiten nemen. Dit model helpt iets.

Bij besluiten afwegen wat het risico is en de mogelijke winst. Dit model wordt vrijwel altijd met de Engelse naam gebruikt, de Risk/Reward.

In de Energie branch waar ik een tijdje in werkte, was dit model iets waar ik elke week wel een keer naar moest kijken om offertes te snappen en het risico dat we gingen nemen met dit contract.

Het model is redelijk simpel want je zet twee zaken tegenover mekaar, dat is het verhaal. Maar dan is het nog een berg werk om de invulling daarvan goed te doen. Moeilijk omdat je aan de cijfers moet komen en de inschattingen, maar ook omdat je moet afstemmen welke niveau van detail je wil voorleggen.

De generieke plaat

Hoeveel detail?

Wat mij betreft is de eerste moeilijke keuze die van welke mate van detail je een keuze wil beschrijven. Naar ik denk is het hoe meer vlakken, hoe meer de suggestie dat je het risico kan beheersen. En dat is denk ik vaak neit het geval. Dus een wat algemene vlakverdeling lijkt me prima voor een ondersteuning in de eerste fase van besluitvorming.

Vier vlakken om mee te beginnen lijkt me ok. Dus neem je voorstel, en plot die in een van de vier vakken. Neem nog meer voorstellen en plot die verder ook. Zo help je de besluitnemer te kiezen. (En natuurlijk heb je met een stakeholder analyse die besluitvormer al in kaart gebracht).