Versie voor lente 2022

Inleiding – evaluatie van de vorige keer en wat deden we er mee?

In de lente van 2021 is een module gehouden rond Digitale Transformatie. We hebben die geëvalueerd en aan de hand daarvan de gewenste output en werkwijze aangepast.

We vroegen toen vier dingen. Het aantal houden we aan, de vorm veranderen we iets.

1. Les verzorgen. Iedere student heeft in duo met een andere student een les verzorgt en dit naar aanleiding van inzichten vanuit een consultancy firma. De eerste lessen werden als interessant ervaren door de studenten, ook omdat het nu eens niet een docent was die iets vertelde. Lente 2022: we zetten deze werkwijze voort. Om het nog aantrekkelijker te maken en te houden, vragen we studenten een gastspreker te regelen. Ook zullen we coordineren welke onderwerpen een focus krijgen, om zo herhaling van onderwerpen te voorkomen.

2. Reader maken. In 2021 gingen studenten van iedere presentatie van een consultancy aanpak een A4 uittreksel maken. Dit kwam niet goed uit de verf, het was vaak een herhaling van zetten. Lente 2022: een document met kennis produceren vinden we nog onderdeel van de studie. Deze keer vragen we studenten een eigen onderwerp te kiezen die onderdeel is van digitale transformatie en daar een document over te maken. Dat kan je een reader noemen, een white-paper, een 5minuten boekje of een ‘xyz voor dummies’.

3. Masterclass. Als eind resultaat kunnen we terug kijken op een geslaagde masterclass die door de hele studenten groep gemaakt is en verzorgt in juni 2021. De evaluatie met studenten was dat men een zetje nodig had dit te willen doen, dat het achteraf gezien wel de kers op de taart was van de opleiding. Lente 2022: dus deze masterclass zetten we in de lente 2022 voort, maar nu niet als een sessie met live deelnemers, maar als opgenomen video.

4. Workshop voor je firma. Dit was over het algemeen een groot succes. Waarom?

a. Op de kaart zetten van jezelf. Het heeft studenten op de kaart hebben gezet bij hun firma en collega’s nu (eindelijk) eens wisten waarom de student een studie deed.

b. Zichtbaarheid hogerop. Een aantal studenten hebben voor het management team van hun firma gepresenteerd. Dat lukte omdat het onderwerp iedereen wel interesseert en voor nog veel bedrijven nieuw is.

c. Carrière wissel. Twee mensen hebben dankzij deze module en hun presentatie een rol wisseling binnen de firma doorgemaakt.

Dit dan in een beoordelingsformulier gezet

De rubric en het beoordelingsformulier van het studiejaar 2020-2021 zullen we aanhouden en slecht een paar woorden aanpassen. Die ga je vinden in de officiele communicatie kanalen van de opleiding.

Met een persoonlijke toelichting van een docent en assessor

Hieronder de uitleg die Rudolph geeft aan de rubric voor het vak Digitale Transformatie die in de lente van 2022 zal plaatsvinden. Het is niet een officiële uitleg, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Ik behandel alleen het eerste onderdeel van de Rubric, het deel ‘Inhoudelijke kwaliteit’, de andere onderdelen zijn erg standaard en verwacht ik bekend.

Het is wat lap tekst, maar waard om gelezen te worden denk ik.

En een mondelingen toelichting wil ik honderd keer doen, als dat je eindresultaat doet verbeteren.

Here we go!

De vorm van het eind assessment                     

Hier is al veel over geschreven en toegelicht. Zie daarvoor dus zeker ook elders op deze site onder het kopje ‘DigiTrans’. Nog even in het kort, onderdeel van het portfolio kan zijn:

1. Overzicht van een consultancy firma en hun focus punten, adviezen en eventuele use cases. En deze als les vorm gemaakt en daadwerkelijk ook gegeven voor je collega studenten. Een gastspreker is ook zeer wenselijk.

2. Een individueel of in duo geschreven document rond een specifieke technologie.

3. Een kennis video organiseren met alle andere studenten.

4. Je houdt een workshop zelf, individueel, voor je eigen firma met als doel het management ‘up-to-speed’ te brengen met digitale transformatie in al zijn facetten.

Ad 1. Zie hiervoor de rubric en mijn uitleg hieronder.

Ad 2. Meer informatie hierover tijdens de eerste lessen.

Ad 3. We zullen een team samenstellen om tot deze video te komen. Gaan dat doen in les 3 of 4 als jullie mekaar wat hebben leren kennen.

Ad 4. Meer informatie hierover ook in de lessen. Zal dan meeschrijven over wat we besluiten dat gedaan moet worden en dat hier mogelijk ook erbij zetten tzt. De grote lijnen zijn denk ik de volgende.

  • Een workshop is online gehouden voor begin juni 2022.
  • Er waren meer dan 5 deelnemers vanuit de firma.
  • Je hebt een duidelijk doel ooraf en dat is achteraf door de deelnemers met een enquête gewaardeerd.
  • De workshop is opgenomen, de enquête is verzameld. Alles zit in een digitale folder.
  • De workshop voor je werkgever duurt tussen de 30 en 60 minuten.

Rubric – Uitleg op de RR manier

Dit staat er in de rubric: (rubric versie eind januari 2022)

QUOTE

I. Algemeen

Ad A:  Je maakt duidelijk hoe jouw activiteiten (onderzoek, ontwerp, analyses) bijdragen aan het organisatiedoel. Je geeft een uitgebreide beschrijving van de context, een koppeling met de doelen van de organisatie en brengt de uitgangspositie in kaart. Wat opvalt is de grote mate van bruikbaarheid.

Ad B: Je levert een concreet advies op voor een beslissing die de opdrachtgever/bedrijf moet nemen. Dit advies is met kwalitatieve en kwantitatieve informatie onderbouwd. De opvolging (monitoring/evaluatie) na de uitvoering is meegenomen in het advies. Het advies heeft een heldere business case, het is duidelijk wat de waarde is voor het bedrijf.

UNQUOTE

Mijn gedachte hierbij:

Jouw activiteiten. Hou dit goed bij zou ik denken. Een logboek waar je later een timeline van maakt zou top zijn.

Bijdragen. De beroemde 42K wellicht? En weet je niet wat ik daarmee bedoel, vraag me.

Context, uitgangspositie. We zullen daar een suggestie voor doen van een template die je vasthangt aan de vijf drivers.

Grote mate van bruikbaarheid. Klinkt in mijn oren als een ‘spoorboekje’ dat je maakt

Concreet advies. Wat te doen wanneer en waarom of zo.

Opvolging. Een KPI bord? Al dan niet een die een methode van aanpak van transformaties volgt. Je gaat er vele bekijken als jullie bezig gaan met wat consultancy firma’s schrijven.

Helder business case. Opportunity charting past hier. Besluitvorming van divergeren naar convergeren. Scenario denken.

QUOTE

II. Vakkennis; specifiek voor deze cursus geldt dat je in staat bent om:

  • Relevante kennis te vergaren, te analyseren, te evalueren en zelf te creëren rondom onderwerpen die deel uitmaken van een digitalisering. Alsmede de belangrijkste drivers van digitalisering voor de samenleving, voor een industrie en voor een firma te kunnen evalueren en daarop advies te maken.
  • Analyseren wat digitale transformatie inhoudt en een advies creëren over wat dit betekent voor een industrie en een specifieke firma. Onderdelen hierin moeten minimaal zijn het effect op klanten, het business model en organisatiemodel.
  • Beleid te ontwerpen en advies te geven aan de hand van technologische ontwikkelingen als Big Data, AI, algoritmisering, IoT, etc.

UNQUOTE

Rudolph’s uitleg hierbij.

Relevante kennis. Dat is dus relevant als het over digitale transformatie gaat. Niet of jullie goede computer beschikken, wel of het business model nog toekomst heeft.

Deel uitmaken van een digitalisering. Dus in jouw hele bedrijfstak. En meer, want we zullen betogen dat bijvoorbeeld een platform ineens ook andere industrieën erbij neemt. Een verzekering van je boot, kan ook zomaar geleverd gaan worden bij aanschaf, of bij het aankopen van de diesel voor je boot.

Belangrijkste drivers. Je kent ze allemaal en kan ze goed uitleggen. Kriskras door de logica heen. Kriskras door jouw industrie en die van zeg drie aanpalende industrieën, of zeker die in jouw bedrijfskolom zitten.

Afsluitend en tips

Dit is een complex onderwerp. Het kan heel veel kanten uitgaan. Dus scoping is essentieel.

Tip 1. Lees je suf in de eerste week. Maak dan een eerste hypothese over waar je interesses liggen, wat je denkt relevant te zijn binnen jouw industrie en de firma. Leg die docenten voor.

Tip2. Maak dan een plan van aanpak met daarin een duidelijke scoping. Kies een onderwerp waarin je jezelf gaat specialiseren. Laat door beide docenten goedkeuren.

Tip 3. Maak een planning en als je hulp nodig hebt je aan de planning te houden, laat het docenten weten, die nemen dan als ze er zin in hebben de regie rol.

Rudolph

3 februari 2022

P.S. nog maar eens gezegd, dat dit geen officiele informatie is van de onderwijsinstelling. Zie daarvoor de software die ze daar gebruiken.