Checklist en RR’s uitleg

Checklist voor gebruik door studenten die willen controleren of in het portfolio alles zit. De rubric onderdelen zijn genomen uit de kolom ‘competent’. En dan heb ik de uitleg nog zo beschreven voor een student die met ‘hakken over de sloot’ gaat. En het is een zeer korte beschrijving, de langere versie hoorde je al in de lessen.

LETOP! het betreft hier de rubric die in gebruik was in het studiejaar 2022-2023. Mogelijk dat in andere studiejaren de tekst net wat anders was.

Rubric tekstRR’s uitlegJouw check: waar staat dit?Jouw extra notities (evt voor bij assessment)
Strategische analyse  
A. Je identificeert de belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot de strategische uitdaging.RR denkt: minimaal 6 externe drijvers/feiten en 6 interne die een duidelijke relatie hebben met gevolgen voor de firma. Gevolgen zijn aan het eind van de logica altijd: of meer/minder omzet of meer/minder kosten. En deze stopte je in de kansen/bedreigingen en sterktes en zwaktes van de confrontatie. En die feiten daar zie ik bronnen van in APA stijl genoteerd in de bijlage. Overbodig te zeggen dat ze kwaliteit moeten hebben.  
B. Je bent in staat aan te geven voor welke stakeholders deze uitdaging van belang is.Hier zie ik een lijstje van stakeholders. Aandeelhouders, leiding, medewerkers etc. En liefst per stakeholder of groep wat de punten bij A genoemd met ze doen. Schieten ze in actie en in welke richting en waarom?  
C. Je bent in staat aan te geven wat de impact van de belangrijkste ontwikkelingen is op het bedrijfsresultaat.Paar mogelijkheden hier: Je hebt bv al een omzet lijn van de afgelopen drie jaar die daalt en je laat zien welke interne of externe feit daar het gevolg van was. Je maakt een inschatting welk gevonden extern en intern feit zal leiden tot winst verlies of vergroting. (bv er was een ontploffing het gevolg is dat het kantoor niet meer bestaat we dus omzet verlies hebben en kosten verhoging)  
Strategische opties  
A. De gekozen opties zijn voldoende passend bij de context van de uitdaging die de organisatie heeft.Voldoende passend: Als de context is het pand staat in brand is een kopje water niet passend, welk de brandslang. Context dus de omvang van de kans die je ziet of bedreiging. Enorm groot, dan ook opties die een grote impact kunnen hebben.  
B. Er is voldoende keuzemogelijkheid (tenminste 3 opties) die tot verschillende uitkomsten (voor verschillende belanghebbende) leiden.Voldoende keuzemogelijkheid: Dus niet alleen aanvallend of verdedigend. Of alleen met veel kosten. Etc Drie (3) lijkt me duidelijk. Die belanghebbende zijn weer de stakeholders.  
Strategische keuze  
A. Er zijn criteria benoemd op basis waarvan een keuze gemaakt kan worden en geprioriteerd kan worden.Criteria kunnen zijn: De firma wil aanvallen, want wil marktaandeel veroveren en heeft er geld voor. Of verdedigen wat niet mensen ontslaan, etc. Geprioriteerd, hier kan je denken aan de waarde matrix die je mogelijk maakte.  
B. Een financiële onderbouwing is voldoende aanwezig, welke voldoende rekening houdt met de aanwezige onzekerheden.Hier zie ik dan een kosten/baten analyse op hoofdlijnen. Ook wel ‘achterkant sigarendoosje genoemd’. ‘aanwezige onzekerheden’, dat klinkt ik mijn oren dat je het kosten budget ruim moet nemen en de inkomsten kant voorzichtig. Maak eventueel beste/gewoon/slechtste geval kosten/baten.  
Implementatie  
A. De mate waarin activiteiten gespecificeerd zijn is voldoende weergegeven.RR: hier denk ik aan het projectplan. Zie dan minimaal tussen de 15 en 20 activiteiten benoemd. Daar een inschatting bij van hoeveel tijd die het kost die activiteit te doen. En dan planning in tijd.  
B. Zijn er voldoende overige middelen beschikbaar in de geplande periode?Hier kijk ik naar wat je in je kosten/baten aan kosten opvoert. En stel dat de firma 500 Euro winst maakt en jouw budget vraag is 600Euro, dan zijn er dus daarna geen middelen meer om de firma te runnen. Dat gaat niet.  
checklist strategisch management rubric

En dan heb je natuurlijk ook nog de rubric onderdelen Onderzoekend vermogen, Lerend vermogen, Verantwoord handelen en Communicatieve vaardigheden. Maar die zijn voor alle modules hetzelfde in tekst. Kijk voor uitleg daarvoor op mijn website http://www.maakeenportfolio.com

Download dit formulier hier en begin met invullen!:


Waar gaat het vaak mis?

Veel heb ik er al over geschreven. Hieronder wat me, winter 2022, direct inviel specifiek voor het vak strategisch management.

Misser 1 – Bronnen.

Er zijn er te weinig. Minder dan 6 bronnen die 6 effecten op de firma geven is niet voldoende.

Slechte kwaliteit. De bronnen zijn van slechte kwaliteit. Dat je het vond op Google zegt niets, ik ben ook te vinden op Google, maar mijn kwaliteit….. Dus kom met artikelen van publicaties met wat gezag. Artikelen van de overheid, van grote banken, van wetenschappers, van brancheverenigingen, van opinie leiders, etc.

Misser 2 – Theorie

Gemixt. Je gebruikt een theorie bedoelt voor externe analyse voor iets interns. Bijvoorbeeld de DESTEP met interne zaken verwarren/vervuilen.

Geen logische lijn. De lijn van logica moet eerst de klassieke volgorde zijn: analyse dan swot dan confrontatie, dan conclusie en aanbevelingen. Daarna mag je kriskras gaan. Dat ga ik ook in het assessment doen.

Hele verhalen over de theorie. Sommige studenten vullen hun portfolio met een lang verhaal over de historie van een theorie… daar geef ik les in, dat weet ik al en is copy/paste van internet. Hou het zeer kort je intro. Neem liever tijd jouw visie en analyse uit te leggen.

Misser 3. Confrontatie

Geen waarde inschatting. Het is ook super lastig. Hoe krijg je de cijfertje of andere vorm van waardering in ieder vakje. Een kans in de markt kopppelen aan een sterkte van de firma, dat gaat nog wel wellicht, maar dan al die anderen. Bedreiging en zwakte gaat vast ook nog wel. Afijn, hou het daarbij, voorzie die van minimaal van goede inschatting en jouw uitleg over die inschatting. Dan heb je alvast iets.

Misser 4. Conclusie en aanbeveling

Niet logisch uit het voorafgaande. Je werkte eigenlijk al toe naar een conclusie. Wat dat hoorde je steeds in de firma. Dat is soort van ok, maar zorg dat die conclusie niet uit de lucht komt vallen. Als ik je stuk lees, moet ik al in de bladzijde ervoor aan kunnen voelen wat voor soort conclusie en aanbeveling er gaat komen.

Saaie aanbevelingen. Bij mijn mag er ook een Sci-Fi aanbeveling tussen zitten. Gewoon wat jij als ondernemend persoon, of fantasierijk persoon zou denken. Wie had ooit gedacht dat je met online boeken verkopen de rijkste man op aarde kon worden? Niemand had vroeger een gsm nodig zeiden ze. Etc.

Misser 5. Kosten/Baten en project plan

Is er niet. Dan hoef je wat mij betreft het assessment zelfs niet te starten.

De cijfers kloppen niet. De cijfers moeten een vorm van in grote lijnen juist zijn. Dus niet achter de komma, maar in duizend tallen of zo. Je moet me een beetje het gevoel geven dat je jezelf hebt verdiept in de kosten kant van je plannen. Want ik wordt tureleurs in mijn werk van alle mensen met plannen die niets doen. En nog erger niet weten wat iets kost, dus die kletsen niet alleen, maar die kletsen enorm!

Misser 6 Geen feedback formulier van de opdracht gever

Is er geen feedback formulier… dan heeft het assessment geen nut. We moeten er om vragen, dat moet gewoon in onze administratie zitten, want 70% van je studietijd en dus de punten die je krijgt, kwam uit je werk op kantoor.

Misser 7. Het is geen cadeautje

Geen voorblad dat aanspreekt. Maak er een presentje van. Een mooie foto van je firma of beter nog het product doet me al voorpret hebben in jouw portfolio te gaan lezen. Mogelijk ben je het 12e portfolio die dag dat ik lees……

Geen goed alinea-indeling. Veel tekst achterelkaar…. Saai. Gebruik goed witregels. En verder alles wat ze adviseren bij het schrijven van rapporten. En ja, ik heb er ook een hekel aan, denk ook dat niemand in het bedrijfsleven dit nog gebruikt…maar goed…. dit is school…

Geen einde. En daarmee eindig ik deze tips. Je hebt aan het begin een management samenvatting een introductie. Maar dan ook een eind hoofdstuk. Schrijf daarin hoeveel je geleerd hebt, hoe goed het ging, hoe blij de firma met je was, hoe dit gaat helpen bij je carrière. En leuker nog met foto’s van de presentatie die je gaf op de firma.

Veel succes!

Rudolph Regter

winter 2022

versie 7dec22

Hierboven de rubric van de module strategisch management en de uitleg die Rudolph Regter daaraan geeft. Let op! Dat is niet een ‘wetgevende uitleg’ want een assessment wordt door twee assessoren gedaan en dat hoef ik niet te zijn, dus dit is slechts een richtlijn. Op geen enkele manier kan je er rechten aan ontleden. Check ook nog even zelf of de module houder de rubric niet ineens veranderd heeft, dus of de tekst hierboven nog wel klopt.