De afgelopen jaren maakte ik na mijn lessen een wrap-up. Heb de oude versies daarvan weggehaald. Vanaf het nieuwe studiejaar zal ik mogelijk deze pagina weer vullen.

Er is ook een Instagram kanaal strategischmanagment. Op dat kanaal ga je ook gedurende de week actualiteit en soms tips vinden voor je gedachtevorming rond strategie. Mag je volgen, moet niet. Alle officiële informatie zit in Brightspace.

Eerst les september 2023

Hoe kan die les er mogelijk uit gaan zien?

Wat is strategie?

Goedkoop inkopen, duur verkopen en dat heel lang doen. In 8 seconden gezegd. Maar dan heb je het doel te pakken. Het invullen ervan, dat kost veel tijd.

Begin met eind in gedachte

Begin met het eind in gedachte, dat was het thema van deze les. En wat is het einde?

Hieronder een suggestie voor een planning. Met achteraan beginnen.

Planning suggestie

 • Loonsverhoging vragen want module strategie gehaald. (lente 2023)
 • Een feestje. (eind januari 2023)
 • En daarvoor een assessment doen (in januari, na 9e).
 • Werken aan een presentatie voor het assessment. (ten laatste op de 9e januari)
 • Het porfolio inleveren. (slimme studenten doen dit voor de kerstvakantie)
 • Samenwerken met RR om de Quick Scan te overlopen. (eind november)
 • Een portfolio samenstellen die 90% af is en die uploaden voor een Quick Scan.
 • Het hoofdstuk monitoring maken.
 • Het hoofdstuk implementatie maken.
 • Het hoofdstuk SWOT analyse maken.
 • Het hoofdstuk Interne analyse maken.
 • Het hoofdstuk Externe analyse maken.
 • Het framewerk van het portfolio maken. (12 september)
 • Het boek overlopen. (5 september)
 • Een start maken (5 september)

Waar gaat het meeste werk in zitten?

De inschatting van waar je hoeveel tijd, van de totale tijd, die RR maakt daarbij is:

 • 30% zit in Externe analyse
 • 30% zit in Interne analyse
 • 20% in SWOT goed uitwerken.
 • 10% in Opties, keuzes.
 • 10% in implementatie.

Waar zit de lastigheid bij deze module?

1. Weg blijven bij het antwoord, lang blijven analyseren wat er Extern en Intern aan het gebeuren is.

2. Materiaal van de eigen organisatie krijgen. Daar moet je direct mee beginnen. Stel een A4tje op met in de kolommen:

 • Wat moet ik weten?
 • Waarom moet ik dat weten?
 • Wie kan dat weten?
 • Hoe krijg ik dat te pakken?

3. Niet sparren met andere studenten. In het verleden is overduidelijk aangetoond dat studenten die wel de tijd gebruiken op school om met andere te overleggen een veel beter portfolio inleveren en trefzekerder een goede beoordeling krijgen.

Rubric. Deze overliepen we in hoofdlijnen. De volgende lessen zal er steeds meer duidelijkheid komen over de invulling van wat er in rubric genoemd wordt.

Leerwerkgroepen. Die stellen we pas volgende les samen, het is leuker dat te doen als je mekaar live ziet. De indeling zal die zijn naar vorm van strategie. Twee deling: commerciële bedrijven hebben winst als oogmerk, non-profit daar ligt het anders. En veel complexer soms. Dus een leerwerkgroep met studenten die in de non-profit werken, zal er zeker komen. Daarna mogelijk een indeling in B2B en B2C of naar industrie soort.

Docent kiezen. Echt kiezen is niet gebruikelijk, maar als je de stijl van RR niet bevalt, wees dan zo slim te vragen naar overplaatsen naar een andere klas. Dat komt dan alleen maar je studie ten goede en RR wil graag dat je de studie zo leuk en snel mogelijk kan doen.

Boek gebruik. Sterk heb ik aangeraden het boek ‘Het groot strategie boek’ te kopen. Dit boek is echt de leidraad van de lessen en kan ook die zijn van de inhoudsopgave van je portfolio.

Storyboard, lesplanning en timing. Op Brightspace staat het storyboard, de agenda van de komende weken.

Timing van een dag

13:00 – 14:00 Voorbereiden van de les van die middag in een leerwerkgroep.

14:00 – 17:00 Inhoudelijk les de ene week, dan werken aan een kladversie van dat inhoudelijk hoofdstuk van je portfolio.

17:00 – 20:30 Uitwerken van dat hoofdstuk tot een 60% af.

De week erna kijken we dan naar de 60% versie en proberen die naar 80% of 90% te maken.

Openstaande punten – Voor studenten

 • Vision, mission en values opzoeken die de firma heeft. Als die er niet zijn, dan eens kijken of concurrentie die wel hebben.
 • Boek ‘Het Groot strategie boek’doorbladeren en structuur van de hoofdstukken in je hoofd zetten.
 • Onderzoeksopzet maken: Wat moet ik weten? Waarom moet ik dat weten? Wie kan dat weten?  Hoe kan ik dat te pakken krijgen? En die volgende les (12e) meebrengen. Dat zal nog een kladje zijn, maar samen maken we die dan af in de les.

QR code van het instagram kanaal. Zo blijf je op een gemakkelijke manier met leuke berichten helemaal bij.

instagram kanaal strategisch management
Instagram kanaal voor strategisch management

Lees de blogs, volg eventueel de uitleg die ik uitgeschreven heb.

Rudolph Regter