Hieronder een wrap-up nadat de les is geweest voor de CA module Strategisch Management die studenten bij Rudolph Regter volgen. Na elke les zal RR een wrap up van de les maken in tekst en in video. Die video kan je bekijken op het Instagram kanaal strategischmanagment. Op dat kanaal ga je ook gedurende de week actualiteit en soms tips vinden voor je gedachtevorming rond strategie. Mag je volgen, moet niet. Alle officiële informatie zit in Brightspace.

Maandag 12 september 2022

We zaten in een klein benauwd zaaltje. Maar wel leuker dan naar postzegels kijken in een online omgeving. Rudolph kreeg de beamer niet direct aan en mopperde dat zijn pc niet aangesloten en werkend te krijgen was. Hij gaat zoeken of er niet een lokaal in het D gedeelte van het gebouw beschikbaar is.

Inleiding

Door Rudolph. Verhaaltje weer over TV en veel zenders en uitrol van digitale transformatie met 380 miljoen in mijn budget. Strategisch slim de introductie van digitale tv, van 30 naar over de 240 zenders en meer marge maken en meer aan klanten verdienen, niet slim te denken dat consumenten een toetsenbordje zouden gaan gebruiken. Daar ging iets mis in de vraag ‘ what business are we in?’. Ook wat over internationaal werken overal en zo meer.

Structuur boek en de werkstroom

Behandelen van waarom strategie een vak is waar veel studenten op zakken.

Dan de structuur van de klassieke opbouw van een strategie traject behandeld. Er een punt van gemaakt duidelijk te maken dat dit dus ook de structuur kan zijn van het portfolio. Lichtjes aangehaald dat dit de consultancy manier van werken is: de powerpoint van de eindpresentatie maak je in het begin van het consultancy traject.

Een paar keer gingen we door het stroomdiagram van Probleem, naar extern, intern, SWOT en advies en weer terug. Dit om duidelijk te maken dat het niet standaard van boven naar beneden gaat het gesprek over strategie.

Levering in tijd

We bespreken welke onderdelen van de opbouw naar ik verwacht gedaan zouden moeten kunnen zijn in tijd. Doel is alles af te hebben voor de kerst. Veel leuke naast de kerstboom of zo te zitten, zonder zorgen over je studie.

Niet goed te lezen op dit plaatje wellicht, maar voor studenten die er waren moet het herkenbaar zijn.

Extern en Intern zijn het meeste werk: veel onderzoek in databases, leeswerk van rapporten van het CBS, industrie overzichten, intern naar cijfers kijken, cultuur van de organisatie etc. De lol voor me/ons komt in het SWOT werk. En dan wat nadruk op kosten/baten en zeker een implementatie plan en monitoring/borging.

Studiegroepen

We maakte een inventarisatie van wie waar werkt en of er clusters te maken zijn. Dat leek wel het geval. Ook een cluster van vier studenten die dit vak als een ‘minor’ volgen. Die al veel zelfwerkzaamheid gewend zijn. Rudolph blij, wellicht kunnen die dan lichtend voorbeeld voor de andere zijn. 😉

We sluiten af met een serie losse gesprekken die Rudolph doet met individuele studenten.

Openstaande punten vorige keer

Rudolph heeft boeken gevonden rond strategie voor non-profit.

Studenten hadden wel of niet Vision, Mission en Values bij zich. Moet nog checken volgende keer.

Het boek zag ik overal liggen neem aan dat men het heeft doorgebladerd.

Onderzoekopzet hebben we nog eens op het bord gezet en tijd genomen daar een eerste invulling aan te geven in relatie tot de onderwerpen: extern, intern etc.

Openstaande punten – Rudolph

Data van de volgende lessen en lengte van de dag communiceren.

Invullen van de onderwijsovereenkomst volgende les doen.

Openstaande punten – Studenten

Werken aan de klassieke structuur. Die in een word of ppxt document zetten. Meetplan maken, onderzoeksplan, over hoe je die vakjes gevuld krijgt.

Volgende les

Die is maandag de 19e september. Fysiek op de Kralingsezoom. Inloop en startwerk door studenten tussen 13 en 14 uur. Plenaire les van 14 tot 17 en dan in avond eigen werk, al dan niet in werkgroepen.

Ik vond de opstart vervelend, omdat apparatuur niet werkte en het erg benauwd was in het lokaal. En ook omdat ‘je maar 1 keer de kans krijgt voor de 1e indruk’. Maar daarna vond ik de betrokkenheid van studenten fijn en heb er een goed gevoel bij dat iedereen een goed stuk zal hebben midden december en een competent als beoordeling in januari.

Rudolph

14 september 2022


Maandag 5 september 2022

In de ochtend bericht krijgen dat het gebouw gesloten is omdat er geen 220V is, tja… dat maakt een eerste les niet echt pakkend. We moesten online gaan. Grappig wel, erg jammer van het ‘eerste slag is een daalder waard’ effect.

Wat is strategie?

Goedkoop inkopen, duur verkopen en dat heel lang doen. In 8 seconden gezegd. Maar dan heb je het doel te pakken. Het invullen ervan, dat kost veel tijd.

Begin met eind in gedachte

Begin met het eind in gedachte, dat was het thema van deze les. En wat is het einde?

Hieronder een suggestie voor een planning. Met achteraan beginnen.

Planning suggestie

 • Loonsverhoging vragen want module strategie gehaald. (lente 2023)
 • Een feestje. (eind januari 2023)
 • En daarvoor een assessment doen (in januari, na 9e).
 • Werken aan een presentatie voor het assessment. (ten laatste op de 9e januari)
 • Het porfolio inleveren. (slimme studenten doen dit voor de kerstvakantie)
 • Samenwerken met RR om de Quick Scan te overlopen. (eind november)
 • Een portfolio samenstellen die 90% af is en die uploaden voor een Quick Scan.
 • Het hoofdstuk monitoring maken.
 • Het hoofdstuk implementatie maken.
 • Het hoofdstuk SWOT analyse maken.
 • Het hoofdstuk Interne analyse maken.
 • Het hoofdstuk Externe analyse maken.
 • Het framewerk van het portfolio maken. (12 september)
 • Het boek overlopen. (5 september)
 • Een start maken (5 september)

Waar gaat het meeste werk in zitten?

De inschatting van waar je hoeveel tijd, van de totale tijd, die RR maakt daarbij is:

 • 30% zit in Externe analyse
 • 30% zit in Interne analyse
 • 20% in SWOT goed uitwerken.
 • 10% in Opties, keuzes.
 • 10% in implementatie.

Waar zit de lastigheid bij deze module?

1. Weg blijven bij het antwoord, lang blijven analyseren wat er Extern en Intern aan het gebeuren is.

2. Materiaal van de eigen organisatie krijgen. Daar moet je direct mee beginnen. Stel een A4tje op met in de kolommen:

 • Wat moet ik weten?
 • Waarom moet ik dat weten?
 • Wie kan dat weten?
 • Hoe krijg ik dat te pakken?

3. Niet sparren met andere studenten. In het verleden is overduidelijk aangetoond dat studenten die wel de tijd gebruiken op school om met andere te overleggen een veel beter portfolio inleveren en trefzekerder een goede beoordeling krijgen.

Rubric. Deze overliepen we in hoofdlijnen. De volgende lessen zal er steeds meer duidelijkheid komen over de invulling van wat er in rubric genoemd wordt.

Leerwerkgroepen. Die stellen we pas volgende les samen, het is leuker dat te doen als je mekaar live ziet. De indeling zal die zijn naar vorm van strategie. Twee deling: commerciële bedrijven hebben winst als oogmerk, non-profit daar ligt het anders. En veel complexer soms. Dus een leerwerkgroep met studenten die in de non-profit werken, zal er zeker komen. Daarna mogelijk een indeling in B2B en B2C of naar industrie soort.

Docent kiezen. Echt kiezen is niet gebruikelijk, maar als je de stijl van RR niet bevalt, wees dan zo slim te vragen naar overplaatsen naar een andere klas. Dat komt dan alleen maar je studie ten goede en RR wil graag dat je de studie zo leuk en snel mogelijk kan doen.

Boek gebruik. Sterk heb ik aangeraden het boek ‘Het groot strategie boek’ te kopen. Dit boek is echt de leidraad van de lessen en kan ook die zijn van de inhoudsopgave van je portfolio.

Storyboard, lesplanning en timing. Op Brightspace staat het storyboard, de agenda van de komende weken.

Timing van een dag

13:00 – 14:00 Voorbereiden van de les van die middag in een leerwerkgroep.

14:00 – 17:00 Inhoudelijk les de ene week, dan werken aan een kladversie van dat inhoudelijk hoofdstuk van je portfolio.

17:00 – 20:30 Uitwerken van dat hoofdstuk tot een 60% af.

De week erna kijken we dan naar de 60% versie en proberen die naar 80% of 90% te maken.

Openstaande punten – Voor RR

 • Materiaal zoeken voor strategie van non-profit en daar maandag de 12e op terug komen.

Openstaande punten – Voor studenten

 • Vision, mission en values opzoeken die de firma heeft. Als die er niet zijn, dan eens kijken of concurrentie die wel hebben.
 • Boek ‘Het Groot strategie boek’doorbladeren en structuur van de hoofdstukken in je hoofd zetten.
 • Onderzoeksopzet maken: Wat moet ik weten? Waarom moet ik dat weten? Wie kan dat weten?  Hoe kan ik dat te pakken krijgen? En die volgende les (12e) meebrengen. Dat zal nog een kladje zijn, maar samen maken we die dan af in de les.

Volgende les

Die is 12 september. Fysiek op de Kralingsezoom.

Tot dan!

instagram kanaal strategisch management
Instagram kanaal voor strategisch management

Maandag 19 september 2022

[nog in te maak]


Maandag 26 september 2022

Met plezier zie ik in de avond dat over de 35 mensen het stuk over het vijf-krachten model hebben bekeken en de informatie over de Product lifecycle. Dat deed me plezier, zo heb ik wat type uren niet voor niets gedaan denk ik dan en ga met plezier verder typen de komende weken. Dus dank je.

In de avond sprak ik nog wat studenten. Wat punten die terugkwamen of ik kan verzinnen als vragen heb ik op een losse pagina gezet genaamd ‘Veel gestelde vragen’. Zie link hier.


Maandag 3 oktober 2022

Deze dag besteden we tijd aan de interne analyse. Hierbij kan je de modellen van het boek volgen, zelf zo ik meer inzoomen op wat anderen. Het VRIO model en de culture web.